Menu

Pagbalik sa Diyos

Ang Diyos ay Bumalik Na: Hindi Na Ako Mabubuhay pa sa mga Relihiyosong Ritwal

Tala ng Patnugot: Sa loob ng dalawang libong taon, ang lahat ng naniniwala sa Diyos ay sumunod sa ilang mga kaugaliang panrelihiyon tulad ng liturhiya, pagkukumpisal, pagdalo sa Misa, pagdarasal, a...

Madalas ang Aming Pagdarasal ng Rosaryo, Ngunit Bakit Hindi Nakikinig ang Panginoon?

Nagdarasal ka ba ng Rosaryo tuwing umaga at gabi ngunit hindi mo makuha ang tugon ng Panginoon? Pinag-iisipan mo ba kung paano manalangin upang makinig ang Panginoon? Basahin ngayon upang makuha ang s...

Hindi Na Ako Nababagabag ng Aking mga Kasalanan

Naniniwala siya sa Panginoon kasama ng kanyang ina simula sa kanyang pagkabata, pero namuhay siya sa kasalanan at walang kakayahang makatakas dito. Ngayon nahanap na niya sa wakas ang daan ng pagdadal...

Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos

Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Jesus nung 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal, at matulungin sa isa’t isa ang lahat ng mga kapatid ko sa iglesia, k...

Ito ang Tinig ng Diyos

Ipinanganak ako sa isang pamilyang Kristiyano at, noong bata pa ako, sumasama ako sa aking mga magulang sa mga pagsamba. Pinanatili ko pa rin ang aking pananampalataya sa Panginoon nang tumanda na ko ...

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Kong Muli ang Panginoon

Sa buhay, ang mga pangyayaring nagkataon kung minsan ay maaaring magkaroon ng hindi nakikinitang mga resulta. Isang bagay na hindi inaasahan at kamangha-mangha ang nangyari sa akin ilang buwan na ang ...

7 Christian Movies Based on True Story (Tagalog Dubbed)-Tutulong Sa Iyo na Mahanap ang Tunay na Sandigan

Ang mga libreng Christian movies based on true story tagalog na ito na naka-dubbed sa tagalog, ay gagabay sa iyo na mahanap ang layunin at direksyon sa iyong buhay at maunawaan ang pag-ibig at kaligta...

Naunawaan Ko ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan at Natagpuan ang Daan Patungo sa Kaharian ng Langit

Maraming mga kapatid sa Panginoon ay lahat iniisip na yamang pinatawad ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay naligtas na at maaari tayong direktang marapture sa kaharian ng lan...

Matapos ang Ilang mga Di-Inaasahang Kaganapan Nasalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

May panahon na wala akong lakas ng loob na maghanap at magsiyasat sa mga balita ng pagbabalik ng Panginoong Jesus dahil sa takot na maligaw. Kasunod nito, pagkatapos na maunawaan ang mga alituntunin n...

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (II)

Paghahanap sa Kasagutan Pinagpatuloy ko ang panood ng pelikula, lamang upang makita ang pagbabahagi ni Kapatid Wang, “Tungkol sa tinalakay nating isyu ngayong araw, magbabasa kami ng mga salita ng ...

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (I)

Quick Navigation Kapanglawan ng Iglesia, Paghahanap ng Daan Upang Makalabas Pagdinig sa Pagbabalik ng Panginoon sa Unang Pagkakataon, Hindi Alam Kung Ano ang Dapat Gawin Bakit Ang ...

Halimbawa ng Ebanghelyo: Isang Karanasan ng Batang Kristiyano sa Pagkalat ng Ebanghelyo sa Kanyang Ama (II)

Nang Patuloy Kong Ipinalaganap ang Ebanghelyo, Nakita Ko ang Mga Gawa ng Diyos Pagkatapos kong umalis ng bahay, nanatili ako sa isang maliit na hotel at nakakita ng trabaho sa malapit. Habang nagtatr...

Halimbawa ng Ebanghelyo: Isang Karanasan ng Batang Kristiyano sa Pagkalat ng Ebanghelyo sa Kanyang Ama (I)

“Umalis ka sa bahay na ito kung gusto mo pa ring ibahagi sa akin ang ebanghelyo.” “Tama na yan! Ayokong marinig. Umalis ka dito!” “Simula ngayon, hindi na kita anak. Umalis ka na sa bahay na i...

Ang Pangalan ng Diyos sa Katoliko: Naunawaan Ko ang Misteryo ng Pangalan ng Diyos

Sa Kapanahunan ng Kautusan, ginamit ng Diyos ang pangalang Yahweh; sa Kapanahunan ng Biyaya, kinuha Niya ang pangalang Jesus, at sa Aklat ng Pahayag pinopresiya na magkakaron uli ng bagong pangalan an...

Matapos Maalis Ang Aking Pakahulugan sa Kasarian ng Diyos, Nasalubong ko ang Panginoon

May tunay bang kasarian ang Diyos? Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang-tao bilang isang lalaki, ngunit ito ba ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay lalaki? Ito ay isang katanungan na walang sinuman an...

Sa Aking Paghihirap at Pagkalito, Ang Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin

Tala ng Patnugot: Papano tayo makakalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan? Naniniwala ako na maraming kapatid sa Panginoon ay nababagabag sa isyung ito, at marahil maging ikaw nasubukan mo na ang mara...

Matapos Kumawala Mula sa mga Relihiyosong Ritwal, Namumuhay na Ako Ngayon ng Tunay na Espirituwal na Buhay (II)

Sa mga sumunod na araw, gutom na binasa ko ang mga salita ng Diyos araw-araw at nagkamit ng tunay na pagkain sa aking espiritu. Kasabay niyon, unti-unti kong isinasantabi ang mga lumang relihiyosong k...

Matapos Kumawala Mula sa mga Relihiyosong Ritwal, Namumuhay na Ako Ngayon ng Tunay na Espirituwal na Buhay(I)

Maraming Kristiyano ang naniniwala na ang pag-aayuno, pakikiisa sa Banal na Komunyon, paghahati ng tinapay, at iba pang mga relihiyosong seremonya ay hinihingi ng Panginoon sa Kanyang mga tagasunod, k...