Mag-subscribe

Menu

Pagbalik sa Diyos

7 Christian Movies Based on True Story (Tagalog Dubbed)-Tutulong Sa Iyo na Mahanap ang Tunay na Sandigan

Habang naglalakbay tayo sa buhay, naramdaman nating naguguluhan, walang magawa, o nasaktan. Alam mo ba ang pinagmulan ng pasakit ng tao? Ano ang totoong halaga at kahulugan ng buhay? Panoorin ang mga ...

Naunawaan Ko ang Tunay na Kahulugan ng Kaligtasan at Natagpuan ang Daan Patungo sa Kaharian ng Langit

Ni Qingming, Estados Unidos Maraming mga kapatid sa Panginoon ay lahat iniisip na yamang pinatawad ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay naligtas na at maaari tayong direkta...

Matapos ang Ilang mga Di-Inaasahang Kaganapan Nasalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Ni Bellie, Malaysia May panahon na wala akong lakas ng loob na maghanap at magsiyasat sa mga balita ng pagbabalik ng Panginoong Jesus dahil sa takot na maligaw. Kasunod nito, pagkatapos na maunawaa...

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Kong Muli ang Panginoon

Ni Li Lan, South Korea Sa buhay, ang mga pangyayaring nagkataon kung minsan ay maaaring magkaroon ng hindi nakikinitang mga resulta. Isang bagay na hindi inaasahan at kamangha-mangha ang nangyari s...

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (II)

Ni Kemu, Taiwan Paghahanap sa Kasagutan Pinagpatuloy ko ang panood ng pelikula, lamang upang makita ang pagbabahagi ni Kapatid Wang, “Tungkol sa tinalakay nating isyu ngayong araw, magbabasa kami ...

Pag-unawa sa Katotohanan sa Pamamagitan ng Panonood ng Mga Pelikula, Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon (I)

Ni Kemu, Taiwan Quick Navigation Kapanglawan ng Iglesia, Paghahanap ng Daan Upang Makalabas Pagdinig sa Pagbabalik ng Panginoon sa Unang Pagkakataon, Hindi Alam Kung Ano ang Dapat Gaw...

Halimbawa ng Ebanghelyo: Isang Karanasan ng Batang Kristiyano sa Pagkalat ng Ebanghelyo sa Kanyang Ama (II)

Ni Mikha, India Nang Patuloy Kong Ipinalaganap ang Ebanghelyo, Nakita Ko ang Mga Gawa ng Diyos Pagkatapos kong umalis ng bahay, nanatili ako sa isang maliit na hotel at nakakita ng trabaho sa malapi...

Halimbawa ng Ebanghelyo: Isang Karanasan ng Batang Kristiyano sa Pagkalat ng Ebanghelyo sa Kanyang Ama (I)

Ni Mikha, India “Umalis ka sa bahay na ito kung gusto mo pa ring ibahagi sa akin ang ebanghelyo.” “Tama na yan! Ayokong marinig. Umalis ka dito!” “Simula ngayon, hindi na kita anak. Umalis ka...

Sa Pananampalatayang Katoliko: Alam mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos

Sa Kapanahunan ng Kautusan, ginamit ng Diyos ang pangalang Yahweh; sa Kapanahunan ng Biyaya, kinuha Niya ang pangalang Jesus, at sa Aklat ng Pahayag pinopresiya na magkakaron uli ng bagong pangalan an...

Matapos Maalis Ang Aking Pakahulugan sa Kasarian ng Diyos, Nasalubong ko ang Panginoon

Ni Xinyuan, Australia May tunay bang kasarian ang Diyos? Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang-tao bilang isang lalaki, ngunit ito ba ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay lalaki? Ito ay isang katanungan...

Sa Aking Paghihirap at Pagkalito, Ang Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin (II)

Ni Chen Liang, Estados Unidos Pagkatapos sinimulang basahin ng sister ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Kahit na ang tao ay natubos at napatawad sa kanyang mga kasalanan, ito ay itinuturin...

Sa Aking Paghihirap at Pagkalito, Ang Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin (I)

Ni Chen Liang, Estados Unidos Tala ng Patnugot: Papano tayo makakalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan? Naniniwala ako na maraming kapatid sa Panginoon ay nababagabag sa isyung ito, at marahil mag...

Matapos Kumawala Mula sa mga Relihiyosong Ritwal, Namumuhay na Ako Ngayon ng Tunay na Espirituwal na Buhay (II)

Ni Jane, Pilipinas Sa mga sumunod na araw, gutom na binasa ko ang mga salita ng Diyos araw-araw at nagkamit ng tunay na pagkain sa aking espiritu. Kasabay niyon, unti-unti kong isinasantabi ang mga...

Matapos Kumawala Mula sa mga Relihiyosong Ritwal, Namumuhay na Ako Ngayon ng Tunay na Espirituwal na Buhay(I)

Ni Jane, Pilipinas Tala ng Patnugot: Marami sa ating mga Kristiyano ang naniniwala na ang pag-aayuno, pakikibahagi sa Banal na Komunyon, pagputol ng tinapay, at iba pang mga seremonyang pang-relih...

Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Qingxin, Myanmar Parehong mga Kristiano ang ang aking mga magulang at mula pagkabata, nagsimula akong sumama sa kanila papunta sa iglesia upang dumalo ng mga gawain. Sa edad na labindalawa, dumalo ...

Alam Ko Kung Paano Magaganap ang Paghatol sa Malaking Puting Trono

Ni Nick Yang, Estados Unidos “At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan ...

Matapos Ang Desperadong Paghahangad na Bumaba ang Diyos mula sa mga Ulap, Sa Wakas ay Nakasama Ko na Siyang Muli (II)

Salamat at pinakinggan ng Panginoon ang dalangin ko. Makalipas ang ilang araw, bumalik muli ang kaibigan ko. Malugod ko siyang tinanggap at sinabi sa kanya ang tungkol sa naranasan ko kamakailan lang,...

Matapos Ang Desperadong Paghahangad na Bumaba ang Diyos mula sa mga Ulap, Sa Wakas ay Nakasama Ko na Siyang Muli (I)

Dati akong pangkaraniwang mananampalataya sa isang Born Again Movement. Gaya ng mga karaniwang mananampalataya sa Panginoon, hinahangad kong masalubong ang pagdating ng Panginoon habang buhay pa ako, ...