Menu

Panalangin

Madalas ang Aming Pagdarasal ng Rosaryo, Ngunit Bakit Hindi Nakikinig ang Panginoon?

Nagdarasal ka ba ng Rosaryo tuwing umaga at gabi ngunit hindi mo makuha ang tugon ng Panginoon? Pinag-iisipan mo ba kung paano manalangin upang makinig ang Panginoon? Basahin ngayon upang makuha ang s...

Paano makakapasok ang isang tao sa tunay na panalangin

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Habang nagdarasal, kailangan ay tahimik ang puso mo sa harap ng Diyos, at kailangan kang magkaroon ng pusong tapat. Tunay kang nakikipagniig at nagdarasal sa Diyos—...

10 Mga Kanta ng Panalangin sa Umaga upang Mapalapit Ka sa Diyos

Ang isang maikling panalangin sa umaga ay tumutulong sa atin na patahimikin ang ating mga puso sa harap ng Diyos upang makipag-usap sa Kanya. Ang mga napiling 10 panalangin sa umaga na mga awit ng pan...

6 Tagalog Prayer Songs na May Lyrics Upang Makatulong sa Pagpapatibay ng Iyong Relasyon sa Diyos

Naranasan mo na ba ang gayong mga problema: Hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga dasal at hindi mo alam kung paano manalangin nang naaayon sa kalooban ng Diyos? Huwag kang mag-alala! Makinig sa mga ...

Isang Maikling Sermon Tungkol sa Panalangin: 4 na Mabisang Prinsipyo ng Pananalangin

Basahin ang maikling sermon Tagalog na ito para maunawaan ang 4 na mabisang prinsipyo, para marinig ng Diyos ang iyong mga panalangin at patuloy na lumago sa espirituwal na buhay....

Ano ang tunay na panalangin at ano ang maaari nitong magawa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ano ang tunay na panalangin? Ito ay pagsasabi ng nasa puso mo sa Diyos, pakikipagniig sa Diyos habang inuunawa mo ang Kanyang kalooban, pakikipag-usap sa Diyos sa p...

Nang Umasa Siya sa Diyos, Nakaligtas ang Kanyang Anak na Nanganganib ang Buhay

Sa Tagsibol ng 2015, isang araw ay umalis ng bahay si Wang Min upang gawin ang mga gawain at bumalik upang makita ang kanyang anak na lalaking si Linlin na maputlang nakaupo sa higaan nito. Nakahawak ...

Pag-aaral Tungkol sa Panalangin: 3 Mga Prinsipyo ng Pagkamit ng Mabisang Panalangin

Mga kapatid: Kapayapaan sa inyo sa Panginoon! Ang pananalangin ay isang mahalagang paraan para sa ating mga Kristiyano upang magtatag ng isang normal na kaugnayan sa Diyos. Lalung-lalo na na sa uma...

Panalangin sa Diyos—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Habang naglalakbay tayo sa buhay, bawat isa sa atin ay makakaranas ng ilang hindi pangkaraniwang pangyayari kung saan natatatak sa ating alaala at hindi kailanman malilimutan. Ang karanasang nag-iwan ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalanging Tunay"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalanging Tunay" Ang dalanging tunay ay mula sa puso. Ito ay batay sa kalooban at salita ng Diyos. Pakiramdam mo'y napakalapit mo sa Kanya, at tila Siya...

Paano Manalangin para sa Aking Anak na Malubhang Nanganganib

Tala ng Patnugot: Naaksidente sa labas ng bahay ang anak ni Molian, inilalagay ang buhay nito sa panganib. Sa gitna ng kanyang pagdurusa at kawalan ng pag-asa, mahigpit na umasa si Molian sa Diyos,...

Paano Manalangin Na Pakikinggan ng Panginoon: Ang Susi ay ang Lutasin ang 3 Mga Suliranin na Ito

Quick Navigation 1. Dapat Nating Lutasin ang Problema ng Mapagkunwaring Pagsasalita, Hindi Praktikal, at Pagiging Mapanlinlang Pag Nananalangin Tayo 2. Dapat Nating Patahimikin ang Ating...

Christian Music Video | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

Christian Music Video | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" (Tagalog Subtitles) Bayan ng Diyos itinanyag sa Kanyang trono, puno ng dalangin sa puso. Pinagpapala ng Diyos lahat ng nagbabalik-loob sa ...

16 Verses Tungkol sa Panalangin sa Bibliya

Ang panalangin ay isang paraan para makipag-ugnayan tayo sa Diyos at mapalapit sa Kanya. Kaya paano tayo dapat manalangin upang mapalapit sa Diyos? Basahin ang mga bible verse tungkol sa panalangin up...