Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik

Ang Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik?

Sagot: Asamin natin ang pagbalik ng Panginoon batay sa mga propesiyang Siya Mismo ang nagsabi. Iyon ang pinaka-karaniwang paraan ng paghihintay sa pagbalik ng Panginoon. Sino ba ang talagang nagsabi … Iba pa Ang Panginoon Ba ay Direktang Dadalhin ang mga Mananampalataya sa Kaharian ng Langit Kapag Siya ay Nagbalik?

Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Mabilis na Pag-navigate Bilang mga Mananampalataya sa Panginoon, Nasa Atin Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan Bakit Wala Pa rin sa Atin ang Daan Patungo sa Buhay … Iba pa Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Misteryo sa Panalangin ng Panginoon

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating … Iba pa Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Sa Wakas ay May Pagasa Nang Makatakas Ako sa Gapos ng Kasalanan

Sa Wakas ay May Pag-asa Nang Makatakas Ako sa Gapos ng Kasalanan

Makapapasok ba tayo sa kaharian ng langit kapag napatawad ang ating mga kasalanan? Ang kasalanan, bilang isang Kristiyano, ay isang bagay na napaka-pamilyar na sa akin. Araw-araw iyong umaaligid sa … Iba pa Sa Wakas ay May Pag-asa Nang Makatakas Ako sa Gapos ng Kasalanan

Mga Pagkakaiba ng Daan ng Pagsisisi at Daan ng Walang Hanggang Buhay

Mga Pagkakaiba ng Daan ng Pagsisisi at Daan ng Walang Hanggang Buhay

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol … Iba pa Mga Pagkakaiba ng Daan ng Pagsisisi at Daan ng Walang Hanggang Buhay

Kaharian ng Diyos

Ang Misteryo ng Kaharian ng Diyos na Natatago sa Ama Namin

Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang kaharian ng langit ay nasa langit, pero sinasabi sa Ama Namin, “Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano … Iba pa Ang Misteryo ng Kaharian ng Diyos na Natatago sa Ama Namin

Ebanghelyo Ngayong Araw

Ebanghelyo Ngayong Araw: Ano ang Batayan sa Pagpasok sa Kaharian sa Langit?

Sa labas ng bintana, nakakikilabot ang lamig at malakas ang buhos ng niyebe. Alas-9 na ng gabi nang makauwi si Xuesong mula sa pangangaral ng ebanghelyo. Mabilis na ininit ng … Iba pa Ebanghelyo Ngayong Araw: Ano ang Batayan sa Pagpasok sa Kaharian sa Langit?

Pamalandong Sa Ebanghelyo

Pamalandong Sa Ebanghelyo: Makakapasok ba ang mga Kristiyano sa Kaharian ng Langit sa Pamamagitan ng Paggawa?

Kumusta mga kapatid sa Espirituwal na Tanong at Sagot, Kamakailan lamang, isang tanong ang gumugulo sa akin, at nais kong humingi ng mga sagot mula sa inyo: Maraming taon na … Iba pa Pamalandong Sa Ebanghelyo: Makakapasok ba ang mga Kristiyano sa Kaharian ng Langit sa Pamamagitan ng Paggawa?

Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

Linggo Agosto 5, 2018. Makulimlim. Pagkatapos ng pulong sa araw na ito, dumating ang isang kapatid na lalaki na naghahanap sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Sinabi … Iba pa Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

Pagninilay sa Ebanghelyo Ngayon Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-akyat sa Langit

Pagninilay sa Ebanghelyo Ngayon: Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-akyat sa Langit

Kagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, … Iba pa Pagninilay sa Ebanghelyo Ngayon: Ang Katotohanan Tungkol sa Pag-akyat sa Langit

pag-asam nating ang makapasok sa kaharian ng langit

Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

Mabilis na Pag-navigate Ang Tunay na Kahulugan ng Mapatawad ang Ating mga Kasalanan Ang Mapatawad ba ang Ating mga Kasalanan ay Nangangahulugang Makakapasok tayo sa Kaharian ng Langit? Kaya Paano … Iba pa Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

Tunay na Kahulugan ng Pagdadala

Ngayon ay Alam Ko na ang Tunay na Kahulugan ng Pagdadala

Mga Pantasya ng Pagdadala sa Himpapawid Upang Makita ang Diyos Nakagugulat na Mabuting Balita Nasa Lupa ang Kaharian ng Diyos Ang Tunay na Kahulugan ng Pagdadala Mga Pantasya ng Pagdadala … Iba pa Ngayon ay Alam Ko na ang Tunay na Kahulugan ng Pagdadala

Ano ang tunay na madala sa langit?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang … Iba pa Ano ang tunay na madala sa langit?

Sabi sa Biblia: “Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas” (Roma 10:10). Naniniwala kami na napawalang-sala na tayo ng Panginoong Jesus mula sa ating mga kasalanan at ginawa tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod pa riyan, naniniwala kami na kung minsang nailigtas ang isang tao, ligtas na sila magpakailanman, at kapag nagbalik ang Panginoon agad tayong madadala sa langit at papasok sa kaharian ng langit. Kaya bakit mo pinatototohanan na kailangan nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw bago tayo maligtas at madala sa kaharian ng langit?

Sagot: Ang iniisip ng lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon: Tinubos tayo ng Panginoong Jesus nang mamatay Siya sa krus, kaya pinatawad na tayo sa lahat ng kasalanan. Hindi na tayo … Iba pa Sabi sa Biblia: “Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas” (Roma 10:10). Naniniwala kami na napawalang-sala na tayo ng Panginoong Jesus mula sa ating mga kasalanan at ginawa tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod pa riyan, naniniwala kami na kung minsang nailigtas ang isang tao, ligtas na sila magpakailanman, at kapag nagbalik ang Panginoon agad tayong madadala sa langit at papasok sa kaharian ng langit. Kaya bakit mo pinatototohanan na kailangan nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw bago tayo maligtas at madala sa kaharian ng langit?