Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Ni Hu Yang, France Nahantad ang Kasinungalingan ng CCP at Matatag Kong Sinunod ang Landas ng Pananampalataya sa Diyos Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at sa … Iba pa Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Unang Bahagi)

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Unang Bahagi)

Ni Hu Yang, France Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig … Iba pa Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas (Unang Bahagi)

Pastor-sinimulan-takutin

Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (II)

Ni Fang Ci’en, Taiwan Ang Kapatid na Zhang ay nagbigay ng pagbabahagi, na sinasabi, “Sa ngayon, hindi hinahangad o sinusuri ng karamihan sa mga pastor at mga nakatatanda sa relihiyosong … Iba pa Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (II)

nagkaroon-tiwala

Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (I)

Ni Fang Ci’en, Taiwan Hindi pa natatagalan pagkatapos kong simulang maniwala sa Panginoon, ginawa akong katulong na manggagawa sa aking iglesia. Ang makita ang aking pastor na mahusay na nagpapaliwanag … Iba pa Nagkaroon Ako ng Pagkilala Pagkatapos ng Dalawang Beses na Pakikipag-usap sa Aking Pastor (I)

Sa Pamamagitan ng Pagkawala sa Gapos ng Usap-usapan at sa Aking mga Pagkaunawa, Masaya kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa Pamamagitan ng Pagkawala sa Gapos ng Usap-usapan at sa Aking mga Pagkaunawa, Masaya kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon

Ni Hevy, Malaysia Ang landas papasok sa kaharian ng langit ay puno ng lahat ng iba’t ibang kahirapan at mga hadlang. Kung wala tayong pagkilala sa mga usap-usapan, madali tayong … Iba pa Sa Pamamagitan ng Pagkawala sa Gapos ng Usap-usapan at sa Aking mga Pagkaunawa, Masaya kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon

Ang Aking Pananampalataya sa Diyos ay Nadagdagan sa Pamamagitan ng Pagsubok ng Karamdaman

Ang Aking Pananampalataya sa Diyos ay Nadagdagan sa Pamamagitan ng Pagsubok ng Karamdaman

Ni Li Mei, South Korea Pansin ng Patnugot: Alam nating lahat na ang daan patungo sa makalangit na kaharian ay paliku-liko, at puno ng maraming mga tukso at mga panlilinlang … Iba pa Ang Aking Pananampalataya sa Diyos ay Nadagdagan sa Pamamagitan ng Pagsubok ng Karamdaman

Nagawa Kong Malaman ang mga Sabi-sabi ng CCP Dahil sa mga Katunayan at Katotohanan

Nagawa Kong Malaman ang mga Sabi-sabi ng CCP Dahil sa mga Katunayan at Katotohanan

Mabilis na Pag-navigate Mag-ina, Ngunit Estranghero sa Isa’t-isa Nalinlang ng mga Sabi-sabi, Sinubukan Kong Pigilan ang Aking Ina sa Paniniwala sa Diyos Sinalungat ng Katotohanan ang mga Sabi-sabi, at Unti-unti … Iba pa Nagawa Kong Malaman ang mga Sabi-sabi ng CCP Dahil sa mga Katunayan at Katotohanan