Paano Kikilatisin ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

Paano Kikilatisin ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

Para matanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at makita ang pagpapakita ng Diyos, Kailangan nating malaman kung paano tukuyin ang tinig ng Diyos. Sa katunayan, ang ibig sabhin ng … Iba pa Paano Kikilatisin ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon

pagpapakita at gawain ng Panginoon

Matatanggap ba natin ang Panginoon sa pikit-matang pag-iingat sa mga huwad na Cristo at pagtangging hanapin at siyasatin ang pagpapakita at gawain ng Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2-3). “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). … Iba pa Matatanggap ba natin ang Panginoon sa pikit-matang pag-iingat sa mga huwad na Cristo at pagtangging hanapin at siyasatin ang pagpapakita at gawain ng Panginoon?

Panginoon Jesus ay Kumakatok

Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap ang Kanyang pagpapakita?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: “Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan” (Mateo 7:7). “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi … Iba pa Paano tayo dapat manatiling alerto at maghintay para matanggap ang Kanyang pagpapakita?

paninindigan-bibliya

Makatutulong ba sa Atin ang Paninindigan sa Bibliya sa Pagsalubong sa Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: “At kayo’y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka’t hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na … Iba pa Makatutulong ba sa Atin ang Paninindigan sa Bibliya sa Pagsalubong sa Panginoon?

Pahayag 3,Matalinong Dalaga,Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos

Sister Mu Zhen, Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo! Nasisiyahan akong sumulat ka. Nabanggit mo sa iyong sulat na malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, at ikaw ay … Iba pa Ano ang Matalinong Dalaga at Paano Nakikinig ang mga Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos

Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Pagkapasok ko sa paniniwala sa Panginoon, gustong awitin ng mga kapatid ang himnong tinatawag na “Ang Mabuting Tao ay Kumakatok sa Pintuan” na ganito: “Ang mabuting tao ay kumakatok sa … Iba pa Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Kailangang makilala ng isang tao ang mga kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Cristo at ng mga bulaang Cristo at propeta.

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung … Iba pa Kailangang makilala ng isang tao ang mga kaibhan sa pagitan ng nagkatawang-taong Cristo at ng mga bulaang Cristo at propeta.

Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Ang kakayahang salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus ang pinakadakilang pagnanais ng mga tunay na naniniwala sa Panginoon. Kaya’t paano natin sasalubungin ang Panginoong Jesus? Ang sumusunod ay pagbabahaginan … Iba pa 3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Ang Panginoong Jesus ay nangaral

Paliwanag Mula sa Isang Kuwento ni Haring Solomon—Daan Upang Makilala ang Tunay na Kristo Mula sa mga Huwad

Sa bakanteng oras ko, binabasa ko sa internet ang isang kuwento tungkol kay Solomon. Isang hari mula sa isang kalapit na bansa ang nagbigay, bilang isang handog, ng dalawang hindi … Iba pa Paliwanag Mula sa Isang Kuwento ni Haring Solomon—Daan Upang Makilala ang Tunay na Kristo Mula sa mga Huwad

man praying on the Bible in the light candles selective focus

Mga Kinakailangang Babasahin para sa mga Kristiyano: Paano Tayo Dapat Maging Handa para Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon?

Sa ngayon, ang lahat ng uri ng mga kalamidad sa buong mundo ay nagiging lalong malala, at maraming propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ang pangunahing natutupad. Tayong mga Kristiyano ay … Iba pa Mga Kinakailangang Babasahin para sa mga Kristiyano: Paano Tayo Dapat Maging Handa para Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon?

Parabula ng Sampung Dalaga

Parabula sa Bibliya: Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

Masigasig na Naghahanap Upang Maging Isang Matalinong Birhen Isang gabing malapit na ang takip-silim, umupo si Jia Nan sa tabi ng lamesa. Binubuksan ang Biblia, nag-umpisa siyang basahin, “Kung magkagayon … Iba pa Parabula sa Bibliya: Isang Mainit na Debate sa Parabula ng Sampung Dalaga

Matalinong Dalaga

Paano Maging Isang Matalinong Birhen Upang Salubungin ang Pagdating ng Panginoon

Ni Chen Shuang Kumusta mga kapatid ng Espirituwal na Tanong at Sagot, Sa kasalukuyan ay lalo pang lumalala ang mga kalamidad sa buong mundo at ang sitwasyon sa bawat bansa … Iba pa Paano Maging Isang Matalinong Birhen Upang Salubungin ang Pagdating ng Panginoon

Anong Gantimpala ang Ipinakakaloob sa Matatalinong Dalaga? Daranas ba ng Kalamidad ang mga Mangmang na Dalaga?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: “Ang pagsunod sa gawain ng Banal na Espiritu” ay nangangahulugan ng pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa kasalukuyan, ang magawang kumilos alinsunod sa kasalukuyang mga kinakailangan ng … Iba pa Anong Gantimpala ang Ipinakakaloob sa Matatalinong Dalaga? Daranas ba ng Kalamidad ang mga Mangmang na Dalaga?

naghahanap sa katotohanan

Mga Sermon at Pagbabahagi: Bakit Inilalantad at Pinupuksa ang mga Hangal na Birhen?

“Ang tinatawag na ‘matatalinong birhen’ ay kumakatawan sa mga taong nakakakilala sa tinig ng Diyos at nakakarinig sa tinig ng ‘Kasintahang Lalaki’ at samakatwid ay tumatanggap at nagpapasakop kay Cristo, sa gayo’y … Iba pa Mga Sermon at Pagbabahagi: Bakit Inilalantad at Pinupuksa ang mga Hangal na Birhen?

Matatalinong Birhen na Sumasalubong sa Panginoon

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ano ang Matalino Tungkol sa Matatalinong Birhen na Sumasalubong sa Panginoon?

“Noong Kapanahunan ng Biyaya, nagsalita si Jesus tungkol sa matatalinong birhen. Tungkol saan ang hiwagang ito? Ano ang kahulugan ng katagang matalinong birhen? Ang pinakamahalaga ay na nakikilala niya ang … Iba pa Mga Sermon at Pagbabahagi: Ano ang Matalino Tungkol sa Matatalinong Birhen na Sumasalubong sa Panginoon?

Paano Naririnig ng Matatalinong Birhen ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan … Iba pa Paano Naririnig ng Matatalinong Birhen ang Tinig ng Diyos at Sinasalubong ang Panginoon?

Ano ba Talaga ang mga Hangal na Birhen

Ano ba Talaga ang mga Hangal na Birhen?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. … Iba pa Ano ba Talaga ang mga Hangal na Birhen?