Menu

Salubungin ang Panginoong Jesus

Madalas na Nagaganap ang Mga Sakuna: Paano Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon

Paano maging handa sa pagdating ng Panginoon? Magbibigay ang artikulong ito ng 2 pangunahing punto para sa iyo, na tutulong sa iyong salubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon. ...

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Kamakailan lamang, ang Pilipinas ay nakaranas ng patuloy na mga sakuna. Noong Hulyo, tumama ang isang 6.6 magnitude na lindol sa ilang 16 na kilometro timog-kanluran ng Calatagan, Batangas. Ang nag-aa...

Mahalagang Sermon: 3 Mahahalagang Punto para sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon sa mga Huling Araw

Ngayon ang mahalagang sandali para salubungin natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa mga huling araw. Dito ay ibinabahagi namin sa inyo ang 3 daan upang tulungan kayong salubungin ang pagbab...

Sermon ng Ebanghelyo: Paano Salubungin ang Panginoon sa Lalong Madaling Panahon

Sa kabanata 22 ng Pahayag, ang Panginoong Jesus ay prinopesiya ng ilang beses, “Ako’y madaling pumaparito.” Ito ay tiyak na ang bawat isa sa mga kapatid na tunay na nananampalataya sa Diyos ay inaasam...

Ang Pag-unawa sa 3 Prinsipyo na Ito ng Pagtuklas sa Tunay na Daan Mula sa mga Huwad na Daan, Hindi Na Tayo Mag-aalala na Malinlang

Ang lahat ng uri ng mga kalamidad ay sunud-sunod na bumabagsak, at ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ay pangunahing natupad na. Maraming mga kapatid ang nakarinig ng mga tao na nagpapatotoo...

Ang Pakikinig sa Tinig ng Diyos ay ang Tanging Paraan upang Masalubong ang Panginoon

Maraming mga Kristiyano ang sabik na sabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pinananabikan ang pagdating ng Tagapagligtas. Ang matagal na nating pinakahihitay ay sa wakas natupad na,...

Ebanghelyo Ngayong Araw - Ang Ebanghelyo ng Pagbabalik ng Panginoon

Sa page ng Ebanghelyo Ngayong Araw, ang mga napiling artikulo na nagpapakita ng paraan upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay makakatulong sa iyo na masalubong Siya sa lalong madaling ...

Ano ang Piging ng Kasal ng Cordero at Paano Makadadalo Dito

Ano ang piging ng kasal ng Cordero? Paano tayo makadadalo sa piging ng kasal ng Cordero? Sa pamamagitan ng pagbasa sa artikulong ito, makukuha mo ang mga sagot....

Paano Makilala ang Tinig ng Diyos: 4 na Pangunahing Paraan

Isinasaad ng Aklat ng Pahayag na ang sinumang magbukas ng kanilang mga pintuan matapos marinig ang tinig ng Diyos ay masasalubong ang Panginoon. Kung gayon alam mo ba kung paano makilala ang tinig ng ...

Ano ang Katotohanan? Paano Natin Malalaman ang Katotohanan at Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon?

Ano ang katotohanan? Bakit sinasabi na sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa katotohanan ay masasalubong natin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito para malaman....

Paano Marinig ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Panginoon

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig.” Kaya sa mga huling araw, paano natin maririnig ang tinig ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Narito ang landas. ...

Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig, at sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tinig ng Diyos masasalubong ng isang tao ang nagbalik na Panginoon

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6). “Dinirinig ng Aking mga tu...

Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana

Sa pagbasa ngayong araw, basahin natin ang kuwento ng babaeng Samaritana at alamin ang tungkol sa kanyang karunungan. Marahil marami sa atin na mga mananampalataya ay pamilyar sa kwento ng babaeng Sam...

Unawain ang Parabula ng Sampung Dalaga Upang Maging Mga Matalinong Dalaga at Masalubong ang Pagdating ng Panginoon

Quick Navigation Ang Parabula ng Sampung Dalaga Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Pagdarasal, at Masigasig na Ginagampanan ang Gawain ng Panginoon: Nakagagawa ba ito ng Matalinong Dal...

Dapat Ba Nating Hanapin ang Panginoon sa Pamamagitan ng Ating Tenga o Paningin Upang Salubungin ang Kanyang Pagbabalik?

Ang mga huling araw ay narito na, kaya paano natin masasalubong ang Panginoon? Batay sa nakasulat sa Aklat ng Pahayag, naniniwala ang ilan na ang Panginoon ay babalik sa Kanyang muling nabuhay na espi...

Nasaan ang Diyos? Paano Natin Mahahanap ang Pagpapakita ng Diyos sa Malalaking Sakuna?

Nasaan ang Diyos? Paano natin mahahanap ang pagpapakita ng Diyos at masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa malalaking sakuna? Basahin ngayon upang makuha ang mga sagot....

Paano Makikilala ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Pagbabalik ng Diyos

Tanong: Sabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig” (Juan 10:27). Ang Panginoon ay nagbabalik para bumigkas ng mga salita upang tawagin ang Kanyang mga tupa. Ang susi sa pa...