Tanging Yaong Susunod sa Kalooban ng Diyos ang Maaaring Makapasok sa Kaharian ng Langit

Clip ng Pelikulang Paghihintay – Tanging Yaong Susunod sa Kalooban ng Diyos ang Maaaring Makapasok sa Kaharian ng Langit

Panimula Anong uri ng tao ang dadalhin sa kaharian ng langit? Sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi … Iba pa Clip ng Pelikulang Paghihintay – Tanging Yaong Susunod sa Kalooban ng Diyos ang Maaaring Makapasok sa Kaharian ng Langit

Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon

Clip ng Pelikulang | Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono (2) | “Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon?”

Panimula Kasalukuyang dumaranas ng malalang taggutom ang buong mundo ng relihiyon, hindi na nila kasama ang gawain ng Banal na Espiritu o ang presensiya ng Panginoon, parami nang parami ang … Iba pa Clip ng Pelikulang | Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono (2) | “Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon?”

Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw

“Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay” (5/7) Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw?

Panimula Maraming mga tao ang naniniwalang napatawad na ang ating mga kasalanan at natamo na ang kaligtasan dahil ihinayag natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, kaya bakit hindi dumarating ang … Iba pa “Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay” (5/7) Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw?

Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha

Panimula Kapag pinanood mo ang kamangha-manghang maikling pelikulang Kristiyano na Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha, matutuklasan mo ang banal at matuwid na disposisyon ng Diyos at … Iba pa Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha

Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 10/15) Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 10/15) Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan Noong Kapanahunan ng Biyaya, nakihalubilo sa tao ang … Iba pa Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 10/15) Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan

Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan Matapos ilabas ni Moises ng Egipto ang mga Israelita, naglabas ang Diyos ng … Iba pa Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan

Paglikha ng Diyos sa Mundo

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo Nakatala sa Genesis kung paano mahimalang nilikha ng Diyos, sa simula, ang mundo. … Iba pa Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo

Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Kapalaran ng Bawat Bansa at Lahat ng Tao

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 3/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Kapalaran ng Bawat Bansa at Lahat ng Tao

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 3/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Kapalaran ng Bawat Bansa at Lahat ng Tao Naging maunlad at makapangyarihan … Iba pa Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 3/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Kapalaran ng Bawat Bansa at Lahat ng Tao

Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 2/3) Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan

 Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 2/3) Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan Gusto … Iba pa Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 2/3) Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan

Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob Ilang libong taon nang hinahanap ng sangkatauhan … Iba pa Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 1/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob

clip-pelikulang-patotoo-paghatol

Clip ng Pelikulang Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (5) | “Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay”

Pinasimulan ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Ang umpisa ng paghatol sa harapan ng malaking puting luklukan ay … Iba pa Clip ng Pelikulang Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit (5) | “Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay”