Paano naaakay at natutustusan ng Diyos ang sangkatauhan hanggang ngayon

Paano naaakay at natutustusan ng Diyos ang sangkatauhan hanggang ngayon?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Nagsimula ang gawain ng pamamahala ng Diyos sa paglikha ng daigdig, at ang tao ay ang ubod ng gawaing ito. Ang paglikha ng Diyos … Iba pa Paano naaakay at natutustusan ng Diyos ang sangkatauhan hanggang ngayon?

Bakit Napakaraming Denominasyon sa Kristiyanismo

Bakit Napakaraming Denominasyon sa Kristiyanismo?

Nang ang Panginoong Jesus ay naparito sa mundo upang gawin ang Kanyang gawain nang personal, lahat ng mga sumasampalataya sa kanya ay napasa-ilalim ng Kanyang pangalan.  Ipinalaganap ng mga apostol … Iba pa Bakit Napakaraming Denominasyon sa Kristiyanismo?

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya Ano ang Tunay na Pananampalataya

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Ni Huafei Ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano ay ang magtaglay ng tunay na pananampalataya. Napakaraming halimbawa ang nakatala sa Biblia ng mga taong … Iba pa Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Ni Li Tong Maraming mga Kristiyano ang nalilito: Ang Diyos ay pag-ibig at Siya ay makapangyarihan, kaya bakit Niya tayo hinahayaang magdusa? Maaari kayang inabandona na Niya tayo? Palagi akong … Iba pa Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

tunay na pananalig sa Diyos

Ano ba talaga ang tunay na pananalig sa Diyos? Paano dapat maniwala sa Diyos ang isang tao para matamo ang Kanyang papuri?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Bagaman maraming tao ang naniniwala sa Diyos, kakaunti ang nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos, at kung ano ang dapat nilang … Iba pa Ano ba talaga ang tunay na pananalig sa Diyos? Paano dapat maniwala sa Diyos ang isang tao para matamo ang Kanyang papuri?

Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung natatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos

Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung natatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Kung tinatamasa mo lamang ang biyaya ng Diyos, sa isang mapayapang buhay ng sambahayan o mga pagpapalang materyal, kung gayon hindi mo nakamit ang … Iba pa Tunay na patotoo ba ng pananampalataya sa Diyos kung natatamasa lamang ng isang tao ang biyaya ng Diyos?

Ano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos kung nagmimisyon lang ang isang tao para sa Panginoon

Ano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos kung nagmimisyon lang ang isang tao para sa Panginoon?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa … Iba pa Ano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pagsunod ba sa kalooban ng Diyos kung nagmimisyon lang ang isang tao para sa Panginoon?

jesus sa krus

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Ni Junying Ang maligtas ng Diyos ay hindi katulad ng pagsagip. Hindi iyon tulong na ibinibigay ng mayaman sa mahirap, hindi iyon pagliligtas ng doktor sa buhay ng isang pasyente, … Iba pa Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

wheat

Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos 16:16). “Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil … Iba pa Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

Iglesia na may Gawain ng Banal na Espiritu

Anong Uri ng Iglesia ang Maituturing na may Gawain ng Banal na Espiritu

Kumusta mga kapatid ng Espirituwal na Tanong at Sagot, Ilang buwan na ang nakararaan, nasaksihan ko ang pagpapaligsahan sa isa’t isa ng mga pastor sa aming iglesia para sa katanyagan … Iba pa Anong Uri ng Iglesia ang Maituturing na may Gawain ng Banal na Espiritu

mga pangako ng Diyos sa mga naligtas at nagawang perpekto

Ano ang mga pangako ng Diyos sa mga naligtas at nagawang perpekto?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Lumalakad Ako ngayon sa kalagitnaan ng Aking bayan, naninirahan Ako sa kalagitnaan ng aking bayan. Ngayon, yaong may tunay na pag-ibig sa Akin, ang taong … Iba pa Ano ang mga pangako ng Diyos sa mga naligtas at nagawang perpekto?

Paul,preaching

Ano ang pagsunod sa tao?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang ilang tao ay hindi nagagalak sa katotohanan, lalo na sa paghatol. Sa halip, nagagalak sila sa kapangyarihan at mga kayamanan; ang mga taong ito’y … Iba pa Ano ang pagsunod sa tao?

Ano ang pagsunod sa Diyos

Ano ang pagsunod sa Diyos?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang pangunahing kahalagahan ng pagsunod sa Diyos ay na ang lahat ay dapat alinsunod sa totoong mga salita ng Diyos: Maging ikaw ay naghahangad … Iba pa Ano ang pagsunod sa Diyos?

Kristiyano pakikisama ang Salita ng Diyos

Paano matatamo ng isang tao ang gawain ng Banal na Espiritu?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng Banal na Espiritu ay nagbabago bawat araw, pataas nang pataas sa bawat hakbang; ang pahayag ng bukas ay mas mataas pa … Iba pa Paano matatamo ng isang tao ang gawain ng Banal na Espiritu?

Kristiyanong pagbabasa ng Salita ng Diyos

Ano ang gawain ng Banal na Espiritu? Paano naipapamalas ang gawain ng Banal na Espiritu?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang gawain ng Banal na Espiritu ay isang anyo ng maagap na paggabay at positibong kaliwanagan. Hindi nito pinahihintulutan ang mga tao na maging … Iba pa Ano ang gawain ng Banal na Espiritu? Paano naipapamalas ang gawain ng Banal na Espiritu?

Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan-1

Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Mga Klasikong Salita Mula sa Diyos: Sa simula, ang Diyos ay nagpapahinga. Walang mga tao o anumang bagay sa lupa nang panahon na iyon, at wala pang nagagawa ang Diyos kahit … Iba pa Bakit Gustong Iligtas ng Diyos ang Sangkatauhan?

Paninindigan sa Isang Suliranin sa Paniniwala ang Ideya ba ng Trinidad ay Mapanghahawakan

Paninindigan sa Isang Suliranin sa Paniniwala: ang Ideya ba ng Trinidad ay Mapanghahawakan?

Ni Zhong Qi, Tsina Isang umaga, nagsisihuni ang mga ibon sa labas ng bintana. Gaya ng dati, bumangon ako at sinimulang isagawa ang pagpapanatang espiritwal. Habang binabasa ko ang mga … Iba pa Paninindigan sa Isang Suliranin sa Paniniwala: ang Ideya ba ng Trinidad ay Mapanghahawakan?

paninindigan-bibliya

Makatutulong ba sa Atin ang Paninindigan sa Bibliya sa Pagsalubong sa Panginoon?

Kaugnay na mga Talata sa Biblia: “At kayo’y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka’t hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na … Iba pa Makatutulong ba sa Atin ang Paninindigan sa Bibliya sa Pagsalubong sa Panginoon?

Gawain ng Panginoong Jesus

Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Tanong: Pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Palagay ko ang ating pananalig sa Panginoong Jesus … Iba pa Ano ang Eksaktong Kaibahan sa Pagitan ng Gawain ng Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw at ang Gawain ng Panginoong Jesus

Ano ang isang matapat na tao? Bakit gusto ng Diyos ang matatapat na tao?

Ano ang isang matapat na tao? Bakit gusto ng Diyos ang matatapat na tao?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos; huwag kailanman magbulaan na Siya ay huwad sa anumang bagay; maging … Iba pa Ano ang isang matapat na tao? Bakit gusto ng Diyos ang matatapat na tao?