Menu

Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Pananampalataya

Maaari ba tayong Manatiling Walang Pakialam Kapag Nilamon ng Baha ang mga Tahanan?

Ang Brazil, isang bansang kilala sa masiglang enerhiya at passion, ay nabalot kamakailan ng kalungkutan. Ang estado ng Rio Grande do Sul ay nasalanta ng matitinding baha, kung saan ang akumulasyon ng ...

Babala ng mga Solar Storm: Kagandahan at Sakuna – Saan Patungo ang Landas ng Sangkatauhan?

Kamakailan, ang Earth ay hinampas ng pinakamalakas na geomagnetic storm sa loob ng 20 taon, na nagresulta sa mga bihira at kamangha-manghang mga aurora na makikita sa maraming bansa at rehiyon, mula s...

Alam Mo Ba ang Karunungan ng Pagsisiyasat sa Tunay na Daan?

Ito ngayon ang pinakamahalagang sandali ng pagsalubong sa Panginoon. Sa buong mundo, tanging Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay bumalik na bilang ang Mak...

Ang Santo Papa at Klero ba ang Unang Makakaalam sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus?

Quick Navigation 1. Ang mga Pari ay ang Pinakapipitagan 2. Ang Panginoon ay Nagbalik—Bakit Hindi Alam ng mga Pari? 3. Sasabihin ba Talaga ng Panginoon sa Santo Papa at Klero ang Pa...

Ang Pakikinig sa Tinig ng Diyos ay ang Tanging Paraan upang Masalubong ang Panginoon

Maraming mga Kristiyano ang sabik na sabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pinananabikan ang pagdating ng Tagapagligtas. Ang matagal na nating pinakahihitay ay sa wakas natupad na,...

Maaari Bang Patawarin ng mga Pari at Obispo ang mga Pagkakasala ng Tao sa Ngalan ng Diyos?

Ang may-akda ng artikulong ito ay palaging kumakapit sa pananaw na ang mga pari at obispo ay pinili at itinatag ng Diyos, at hangga’t ang mga tao ay lumuluhod sa harap nila at gumagawa ng mga pagkukum...

Bakit Nagkakasakit ang Tao? Paano Natin Hahanapin ang Kalooban ng Diyos sa Pagkakasakit?

Ang kasabihang “Nagkukumahog sa paghahanap ng manggagamot tuwing ikaw ay maysakit” ay direktang sumasalamin sa mga pakiramdam ng mga tao ng pagkabalisa, kawalang magawa at pagkataranta kapag sila ay m...

Gospel Ngayong Araw: Tanging ang Mga Nagtutuon Makinig sa Tinig ng Diyos ang Maaaring Makasalubong sa Panginoon

Tanong: Nakita namin ang isang tao sa online na nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay bumalik na, kaya sinabi namin ang magandang balita sa aming pastor. Sinabi sa amin ng pastor, na ang anumang men...

Naniniwala akong mayroong isang Diyos, ngunit ako’y bata pa, kailangan kong magsikap para sa aking pamilya at aking karera, at marami pa ang nais kong gawin. Maliligtas pa rin ba ako kung maghihintay ako hanggang sa pagtanda ko at magkaroon ng oras upang maniwala sa Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? o ano ang ibibigay ng tao na katumbas s...

Ano ang isang matapat na tao at bakit iniuutos ng Diyos na maging matapat ang mga tao

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Dapat ninyong malamang gusto ng Diyos yaong mga tapat. Sa diwa, matapat ang Diyos, at kaya naman palaging mapagkakatiwalaan ang mga salita Niya; higit pa rito, wala...

Maling Pananampalataya Ba ang Umalis sa Biblia?

Sa makapukaw na mga sakuna, ang mga pangitain na tanda sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay higit na nakikita ngayon, at maraming mga tao na naghihintay sa Diyos ay sabik na sabik sa pagba...

Saan ibinabatay ng Diyos ang Kanyang pagpapasya tungkol sa kalalabasan ng isang tao

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Bago pumasok sa pamamahinga ang sangkatauhan, matutukoy kung parurusahan ba o gagantimpalaan ang bawat uri ng tao ayon sa kung hinangad ba nila ang katotohanan, kun...