Mag-subscribe

Menu

Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Pananampalataya

Ang Santo Papa at Klero ba ang Unang Makakaalam sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus?

Quick Navigation 1. Ang mga Pari ay ang Pinakapipitagan 2. Ang Panginoon ay Nagbalik—Bakit Hindi Alam ng mga Pari? 3. Sasabihin ba Talaga ng Panginoon sa Santo Papa at Klero ang Pa...

Ang Pakikinig sa Tinig ng Diyos ay ang Tanging Paraan upang Masalubong ang Panginoon

Maraming mga Kristiyano ang sabik na sabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pinananabikan ang pagdating ng Tagapagligtas. Ang matagal na nating pinakahihitay ay sa wakas natupad na,...

Maaari Bang Patawarin ng mga Pari at Obispo ang mga Pagkakasala ng Tao sa Ngalan ng Diyos?

Ang may-akda ng artikulong ito ay palaging kumakapit sa pananaw na ang mga pari at obispo ay pinili at itinatag ng Diyos, at hangga’t ang mga tao ay lumuluhod sa harap nila at gumagawa ng mga pagkukum...

Bakit Nagkakasakit ang Tao? Paano Natin Hahanapin ang Kalooban ng Diyos sa Pagkakasakit?

Ang kasabihang “Nagkukumahog sa paghahanap ng manggagamot tuwing ikaw ay maysakit” ay direktang sumasalamin sa mga pakiramdam ng mga tao ng pagkabalisa, kawalang magawa at pagkataranta kapag sila ay m...

Naniniwala akong mayroong isang Diyos, ngunit ako’y bata pa, kailangan kong magsikap para sa aking pamilya at aking karera, at marami pa ang nais kong gawin. Maliligtas pa rin ba ako kung maghihintay ako hanggang sa pagtanda ko at magkaroon ng oras upang maniwala sa Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? o ano ang ibibigay ng tao na katumbas s...

Ano ang isang matapat na tao at bakit iniuutos ng Diyos na maging matapat ang mga tao

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Dapat ninyong malamang gusto ng Diyos yaong mga tapat. Sa diwa, matapat ang Diyos, at kaya naman palaging mapagkakatiwalaan ang mga salita Niya; higit pa rito, wala...

Saan ibinabatay ng Diyos ang Kanyang pagpapasya tungkol sa kalalabasan ng isang tao

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Bago pumasok sa pamamahinga ang sangkatauhan, matutukoy kung parurusahan ba o gagantimpalaan ang bawat uri ng tao ayon sa kung hinangad ba nila ang katotohanan, kun...

Ang pagsapit ng mga kalamidad sa mga ayaw tumanggap sa Makapangyarihang Diyos ay parusa ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo yaong mga nagnanais na makamit ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanang sinabi ni Cristo, at mga ligaw sa guni-guni yaong mg...

Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? Paano Natin Mapapalaya ang Ating Sarili sa Kasalanan?

T: Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit kung Madalas Tayong Nagkakasala? S: May ilang mga kapatid ang nag-iisip, “Ang handog sa kasalanan ng Panginoong Jesus ay mabisa magpakailanman. Hindi ...

Pag-aaral ng Bibliya sa 1 Pedro 4:7: Ang Wakas ng Lahat ng Bagay ay Malapit na, kaya Paano Tutukuyin ng Nagbalik na Panginoon ang Kahihinatnan ng Tao?

Madalas na nangyayari ang mga sakuna sa buong mundo, at lumalawak ang sukat ng mga ito, na nagpapahayag sa pagdating ng mga huling araw. Sinasabi ng Biblia, "Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay...

Paano Makalaya sa Pagdurusa at Makakamit ng Kapayapaan at Kagalakan

Alam mo ba ang pangunahing sanhi ng pagdurusa ng sangkatauhan? Paano natin lubos na matatakasan ang pagdurusa at makakamit ng totoong kapayapaan at kagalakan? Basahin ngayon upang hanapin ang mga sago...

Bakit Tanging si Cristo ng mga Huling Araw Lamang ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan

Tanong: Sabi ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y Aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y Aking ibibigay ay magiging ...