Mag-subscribe

Menu

Kahulugan ng Buhay

Nahanap Ko ang Paraan Upang Maging Malaya sa Sakit ng Espirituwal na Kahungkagan

Ni Xiaohe, Singapore Quick Navigation Ang Aking Buhay na “Tamasahin ang Buhay Habang Nagagawa Ko” Mahirap Itago ang Kahungkagan sa Aking Espiritu Ang Ugat na Dahilan ng Aking Pa...

Pagninilay ng Kristiyano: Tunay Ka bang Naglilingkod sa Diyos?

Ni Liangzhi Isang Kuwento ng Pagkalkula: Pagkain para sa Pag-iisip Nakabasa ako ng isang kuwento sa online tungkol sa isang bata na nagbigay ng bayarin sa kanyang ina, at sa bayarin na iyon ay isinu...

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

Ni Bong, Pilipinas Quick Navigation Gusto Kong Maging Mayaman Isang Buhay ng Pagsasakripisyo sa Kalusugan para sa Pera Naririnig Ko ang Pagtawag ng Diyos Inakay Ako ng mga...

Ang Pagkamulat Ko Bilang Kristiyano: Ang Katanyagan at Pakinabang Ay Hindi ang Susi sa Kaligayahan

Ni May, Taiwan Ang katanyagan at pakinabang ay mga layunin na hinahabol ng maraming tao sa kanilang mga buhay bagamat personal na nasaksihan ng marami sa atin ang kinahinatnan ng iba habang kanilan...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari

Ni Mo Yan Tala ng Editor: Lumisan si Haring Alejandro sa mundong ito nang may pagsisisi. Nang palapit na ang kanyang oras, iniwanan niya tayo ng tatlong huling mga salita na dapat pag-isipan para m...

Isang Bagong Panimula sa Buhay: Pagpapaalam sa Pakikipagpalit ng Buhay Para sa Pera

Gawa ni Zhao Zhen, Estados Unidos Kamakailan, nakita ko online ang dalawang kasabihan na kilalang-kilala ngayon: “Mabuhay para sa pera, mamatay para sa pera, habulin ang pera habang-buhay; matalo d...

Ang Paghihirap ay isang Hakbang Tungo sa Tagumpay

Narinig ko ang ganitong kwento: Ang pinagdaraanan ng agila sa paglaki ay malupit. Para makalipad sa papawirin ang mga batang agila, itutulak sila ng inang agila mula sa ibabaw ng bangin kapag ganap na...