Mag-subscribe

Menu

Kahulugan ng Buhay

Pamumuhay sa Nakakapagod na Buhay, Ano ang Dapat Kong Gawin?

Sa mundo ngayon, nagmamadali ang mga tao at inaabala ang kanilang sarili sa paghahangad ng pera, karangalan at kita. Habang ang takbo ng buhay ay nagiging mas abala, ang buhay ng mga tao ay unti-untin...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari

Tala ng Editor: Lumisan si Haring Alejandro sa mundong ito nang may pagsisisi. Nang palapit na ang kanyang oras, iniwanan niya tayo ng tatlong huling mga salita na dapat pag-isipan para mapuwersa tayo...

Nahanap Ko ang Paraan Upang Maging Malaya sa Sakit ng Espirituwal na Kahungkagan

Quick Navigation Ang Aking Buhay na “Tamasahin ang Buhay Habang Nagagawa Ko” Mahirap Itago ang Kahungkagan sa Aking Espiritu Ang Ugat na Dahilan ng Aking Pasakit at Kahungkagan ...

Ang Pagkamulat Ko Bilang Kristiyano: Ang Katanyagan at Pakinabang Ay Hindi ang Susi sa Kaligayahan

Ang katanyagan at pakinabang ay mga layunin na hinahabol ng maraming tao sa kanilang mga buhay bagamat personal na nasaksihan ng marami sa atin ang kinahinatnan ng iba habang kanilang pinagtitiisan an...

Pagpapaalam sa Pakikipagpalit ng Buhay Para sa Pera

Tala ng Patnugot: Pinagpapalit niya noon ang buhay niya para sa pera, at pagkatapos ay ginamit niya ang pera niya para bumili ng buhay, at namuhay siya sa matinding sakit. Matapos siyang magsimulan...