Mag-subscribe

Menu

Mga Propesiya sa Biblia

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Alam mo ba kung paano matutupad ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ni Jesus? Nais mo bang salubungin ang ikalawang pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon? Patuloy na magbasa upang makita...

Mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo: 5 mga Propesiya sa Bibliya Natupad na

Ni Zheng Xun Sa Kabanta 22 talata 12 ng Pahayag, ito’y nakapropesiya, “Narito, ako’y madaling pumaparito.” Ipinangako sa atin ng Panginoon na darating Siyang muli sa mga huling araw, kung...

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Ni Xinjie Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang...

Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw

Ni Xinjie Quick Navigation 1. Paano Paparito ang Panginoon 2. Paano Matutupad ang Propesiya na Pagparito ng Panginoon gaya ng Magnanakaw? 3. Paano Matutupad ang Propesiya na...

Ang Kahulugan ng Talata sa Pahayag sa Biblia Tungkol sa Hindi Pagdadagdag ng mga Bagay

Ni Chiheng, Tsina Sa ngayon, ang mga sakuna ay nagaganap sa isang palaki nang palaking sukat. Sa pinakamahalagang oras para sa pagtanggap ng pagparito ng Panginoon, tanging ang Iglesia ng...

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, mga pagbaha, mga tagtuyot, at lahat ng uri ng iba pang mga sakuna ay madalas na nangyayari at nagiging mas matindi. Ang mga propesiya sa...

Mga Propesiya Tungkol sa Kung Paano Babalik ang Panginoong Jesus sa mga Huling Araw

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo...

Narito na ang Mga Huling Araw: Paano Natutupad ang Mga Propesiya sa Ikalawang Pagparito ni Jesus?

Ni Zhou Jing Isang araw nakakita ako ng isang puno ng buhay na diskusyon sa online; ang mga tao ay nagsasabi na ang apat na mga buwang-dugo sa gabi sa Hilagang hating-globo ay isang babala sa mga...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Amos 8:11 Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, “na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng...

12 Mga talata sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ni Jesus

Mayroong maraming mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ngunit marami sa atin ang nakatuon lamang sa mga propesiya ng Panginoon tungkol sa pagdating ng lantad sa mga...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Apat na Magkakasunod na mga Pulang Buwan

Mula Abril 2014 hanggang Setyembre 2015, apat na magkakasunod na dugong buwan, isang kaganapan na bihirang makita, ay lumitaw sa kalangitan. Ang pagpapakita ng mga dugong buwan na ito ay tumutupad sa...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Minamahal na mga kapatid: Kamusta sa lahat, masayang masaya akong makita kayo rito. Una, pasalamatan natin ang Diyos sa paghahanda ng pagkakataong ito para sa atin, at nawa’y gabayan tayo ng...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan...

17 Mga Bersikulo ng Biblia Tungkol sa Huling Paghuhukom ng Diyos

Mayroong maraming talata ng Bibliya tungkol sa paghuhukom ng Diyos sa nga huling araw, kaya paano matutupad ang mga ito? Bakit gagawin ng Diyos ang gawain ng paghuhukom sa mga huling araw? Ang...

Ano ang Paghatol ng Malaking Luklukang Maputi na Prinopesiya sa Aklat ng Pahayag

Tanong: Pinatotohanan mo na nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Tila iba ito sa paghatol ng malaking puting luklukan sa...

Katuparan ng Propesiya sa 2019: Tatlong Magkakasunod na Bihirang Supermoon

Tulad ng inasahan ng mga kinauukulang eksperto, dalawang supermoon ang lilitaw nang sunod-sunod sa ika-19 ng Pebrero at ika-21 ng Marso 2019, na nagiging dalawang kamangha-manghang tanawin sa...

Ang Tunay na Kahulugan ng Pagdating ng Anak ng Tao

Sagot: Sinasabi ninyong imposibleng bumalik ang Panginoon sa anyong-tao, tama ba? Nakasulat sa Biblia na babalik ang Panginoon sa anyong-tao. Ibig n’yo bang sabihin hindi ninyo ito matagpuan?...