Menu

Mga Propesiya sa Biblia

Ang Blood Moon sa Bibliya ay Nagpapakita ngayong 2022: Dumarating ang Dakila at Kakila-kilabot na Araw ni Jehova

Ang super blood moon ay muling magpapakita ngayong 2021 at dumarating ang dakila at kahila-hilakbot na araw ng Diyos. Nasalubong mo na ba ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang mahanap ang pa...

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Basahin na ngayon....

Ang Annular Solar Eclipse na Lilitaw sa Hunyo 10, 2021: Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya

Bihirang Pangkalawakang Pangyayari —ang super blood moon at annular solar eclipse—magkasunod na lumitaw. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ano ang babala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangkalawaka...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Alam mo ba kung paano matutupad ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ni Jesus? Nais mo bang salubungin ang ikalawang pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon? Patuloy na magbasa upang makita ...

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Lumitaw na ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Jesuristo na ipinropesiya sa Bibliya. Basahin ang artikulong ito upang matuto nang higit pa tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, at makakatulo...

Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”

Lumitaw na ang apat na mapulang buwan, at ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, at mga epidemya ay mas nagiging karaniwan. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay talagang natupad na, a...

Paliwanag sa Aklat ng Pahayag: Ano ang Kahulugan ng Mga Salita Tungkol sa Hindi Pagdaragdag ng mga Bagay?

Paliwanag sa Aklat ng Pahayag: Paano natin dapat unawain ang tunay na kahulugan ng mga salita sa Pahayag 22:18–19 tungkol sa hindi pagdaragdag ng mga bagay at sa gayon ay masalubong ang pagbabalik ng ...

Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Sa kasalukuyan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, mga pagbaha, mga tagtuyot, at lahat ng uri ng iba pang mga sakuna ay madalas na nangyayari at nagiging mas matindi. Ang mga propesiya sa Bibliy...

Mga Propesiya Tungkol sa Kung Paano Babalik ang Panginoong Jesus sa mga Huling Araw

Mga Talata ng Bibliya para sa Sanggunian “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 24:27). “K...

Alam Mo Ba? Mayroong Nakatagong Misteryo sa Pagbabalik ng Panginoon

Alam mo ba? Sa Biblia, hindi lamang ang mga propesiya ng pagdating ng Panginoon sa isang ulap ang mayroon, kundi pati ang mga propesiya ng lihim na pagdating ng Panginoon. Basahin ngayon upang malaman...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagpanglaw ng Iglesia

Amos 8:11 Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Dios, “na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga...

12 Mga talata sa Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ni Jesus

Mayroong maraming mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ngunit marami sa atin ang nakatuon lamang sa mga propesiya ng Panginoon tungkol sa pagdating ng lantad sa mga ulap...

Pulang Buwan sa Ika-26 Mayo 2021 - Tumutupad sa Propesiya sa Bibliya

Sa mga nagdaang taon, ang pulang buwan ay madalas na lumitaw at ang pandemya, mga lindol, taggutom at iba pang mga kalamidad ay nagiging mas seryoso. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang artikulong ito ay m...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Minamahal na mga kapatid: Kamusta sa lahat, masayang masaya akong makita kayo rito. Una, pasalamatan natin ang Diyos sa paghahanda ng pagkakataong ito para sa atin, at nawa’y gabayan tayo ng Diyos ...

Mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Kaligtasan sa huling mga araw

Awit 46:4-6 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan. Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siy...

Ano ang Paghatol ng Malaking Luklukang Maputi na Prinopesiya sa Aklat ng Pahayag

Tanong: Pinatotohanan mo na nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Tila iba ito sa paghatol ng malaking puting luklukan sa ...

Katuparan ng Propesiya sa 2019: Tatlong Magkakasunod na Bihirang Supermoon

Tulad ng inasahan ng mga kinauukulang eksperto, dalawang supermoon ang lilitaw nang sunod-sunod sa ika-19 ng Pebrero at ika-21 ng Marso 2019, na nagiging dalawang kamangha-manghang tanawin sa astronom...