Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Tatlong Yugto ng Gawain | Sipi 17 Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Tatlong Yugto ng Gawain | Sipi 17
00:00/ 00:00

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Tatlong Yugto ng Gawain | Sipi 17

00:00
00:00

Matapos Niyang isagawa ang Kanyang 6,000 taon ng gawain hanggang sa kasalukuyan, naibunyag na ng Diyos ang marami Niyang pagkilos, una sa lahat upang matalo si Satanas at mailigtas ang buong sangkatauhan. Ginagamit Niya ang pagkakataong ito upang pahintulutan ang lahat sa langit, ang lahat sa lupa, ang lahat ng nasasakop ng mga dagat gayundin ang lahat ng bagay sa lupa na nilikha ng Diyos na makita ang Kanyang pagka-makapangyarihan at upang makita ang lahat ng mga pagkilos ng Diyos. Sinusunggaban Niya ang pagkakataong talunin si Satanas upang ibunyag ang lahat ng Kanyang pagkilos sa sangkatauhan at pahintulutan ang mga tao na Siya ay sambahin at purihin ang Kanyang karunungan sa pagtalo kay Satanas. Ang lahat ng nasa lupa, sa langit at napapaloob sa karagatan ay nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian, pinupuri ang Kanyang pagka-makapangyarihan, pinupuri ang lahat ng Kanyang mga pagkilos at isinisigaw ang Kanyang banal na pangalan. Ito ay patunay ng pagtalo Niya kay Satanas; ito ang patunay ng paglupig Niya kay Satanas; mas mahalaga, ito ay patunay ng Kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Ang buong nilikha ng Diyos ay nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian, pinupuri Siya sa pagtalo sa Kanyang kaaway at matagumpay na pagbabalik at pinupuri Siya bilang dakilang matagumpay na Hari. Ang Kanyang layunin ay hindi lamang upang talunin si Satanas, kaya ang gawain Niya ay nakapagpatuloy sa loob ng 6,000 taon. Ginamit Niya ang pagkatalo ni Satanas upang iligtas ang sangkatauhan; ginamit Niya ang pagkatalo ni Satanas upang ibunyag ang lahat ng Kanyang mga pagkilos at ibunyag ang Kanyang kaluwalhatian. Siya ay magkakamit ng kaluwalhatian, at ang pulutong ng mga anghel ay makikita rin ang Kanyang kaluwalhatian. Ang mensahero sa langit, ang mga tao sa lupa at ang lahat ng sangnilikha sa lupa ay makikita ang kaluwalhatian ng Maylalang. Ito ang gawain na Kanyang isinasagawa. Ang sangnilikha Niya sa langit at lupa ay lahat makikita ang Kanyang kaluwalhatian, at magbabalik Siya nang matagumpay matapos na lubos na talunin si Satanas at pahihintulutan ang sangkatauhan na purihin Siya. Matagumpay Niyang makakamit ang parehong aspetong ito. Sa katapusan, ang lahat ng sangkatauhan ay malulupig Niya, at Kanyang lilipulin ang sinumang lalaban o susuway, ibig sabihin, lilipulin ang lahat ng kabilang kay Satanas.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay

I

Sa anim na libong taon ng gawain Niya, naipakita ng Diyos ang marami Niyang gawa, mga gawa sa paglupig kay Satanas at pagligtas sa buong sangkatauhan. Hinahayaan ng Diyos lahat sa langit, lahat ng bagay sa lupa, sa dagat, hinahayaan Niya lahat ng nilalang na makita ang gawa Niya't kapangyarihang walang-kapantay. Sa pagkatalo ni Satanas, kita ng tao gawa ng Diyos. Kaya't Siya'y pinupuri at itinataas Kanyang karunungan. Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit, lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya! Hayaang lahat magpuri, purihin Kanyang dakilang kapangyarihan. Lahat magpuri sa Kanyang gawa, isigaw ang banal Niyang ngalan, isigaw ang banal Niyang ngalan!

II

Gayong papuri'y patunay ng pagkatalo ni Satanas, patunay na nalupig ng Diyos Kanyang kaaway. Gayong papuri'y patunay ng pagligtas Niya sa bawat isa, niligtas ang nilikha Niyang sangkatauhan. Lahat ng nilalang nagpupuri, tinalo Niya Kanyang kalaban. Pumasok Siyang may tagumpay, Siya'y dakilang Haring nagwawagi! Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit, lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya! Hayaang lahat magpuri, purihin Kanyang dakilang kapangyarihan. Lahat magpuri sa Kanyang gawa, isigaw ang banal Niyang ngalan, isigaw ang banal Niyang ngalan!

III

Sa pagkatalo ni Satanas, kita ng tao gawa ng Diyos. Kaya't Siya'y pinupuri at itinataas Kanyang karunungan. Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit, lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya! Hayaang purihin ng lahat ang Kanyang kapangyarihan at mga dakila N'yang gawa. Isigaw ang banal Niyang ngalan, banal ang ngalan N'ya! Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit, lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya! Hayaang lahat magpuri, purihin Kanyang kapangyarihan. Lahat magpuri sa Kanyang gawa, isigaw ang banal Niyang ngalan, isigaw ang banal Niyang ngalan!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon