Mga Iniisip at Saloobin ng Diyos Sa Lahat ng mga Bagay
Pinagpapala ng Diyos Yaong mga Gutom at Uhaw sa Katuwiran
mga Pagsubok
ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa
Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso
Nais ng Diyos ang Ating Dalisay at Tapat na Puso
tao-namumuhay-loob-salita-Diyos
Kawikaan 18-12
Mateo 10-22
1 Tesalonica 516-18
Sundan ng Malapit ang mga Yapak ng Diyos
Tinatamasa Nating Lahat ang Pagtustos ng Diyos ng Buhay
Bawat Sandali ay Binabantayan Tayo ng Diyos
Hinding Hindi Tayo Maliligaw ng Landas Kung Aasa Tayo sa Diyos
Ang Pag-ibig ng Diyos ay ang Pinakatunay
Kung May Pananampalataya ka, Gagawin Kang Perpekto ng Diyos
Nagmumula ang Katotohanan sa Diyos
Kailangan Nating Mahalin ang Diyos sa Kaibuturan ng Ating mga Puso
1 Juan 4-7