Mag-subscribe

Menu

Mag-subscribe sa Messenger

FAQs

  • Paano ako mag-subscribe?

    Maaari kang mag-subscribe sa pamamagitan ng Messenger o Email.

  • Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako interesado sa nilalaman na inaalok mo sa akin?

    Maaari mong i-unsubscribe o i-edit ang iyong listahan ng subscription anumang oras o makipag-ugnayan sa amin at sabihin sa amin ang iyong mga pangangailangan anumang oras.

  • Paano ako makakagawa ng mungkahi?

    Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin anumang oras. Unti-unti naming pagbubutihin ang aming site batay sa mga pangangailangan ng gumagamit.

Kontakin Kami sa Isang Pindot Lang

Kung mayroon kayong anumang paghihirap o tanong tungkol sa inyong pananampalataya, mangyaring kontakin kami anumang oras.

Mga Pagsusuri