Madaling Bibliya

Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Pagbabasa ng mga salita ng Diyos | “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus” (Tagalog Dubbed)