Menu

Nililikha ng Diyos sina Adan at Eva

Gumawa ang Diyos ng mga Kasuotang Balat para kina Adan at Eba

Genesis 3:20–21 At tinawag na Eba ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka’t siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Diyos na si Jehova si Adan at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang...

Nilikha ng Diyos si Eba

Genesis 2:18–20 At sinabi ng Diyos na si Jehova, Hindi mabuti na ang lalake ay mag-isa; siya’y ilalalang Ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Diyos na si Jehova sa lupa ang lahat ng hayop sa para...

Ang Utos ng Diyos kay Adan

Genesis 2:15–17 At kinuha ng Diyos na si Jehova ang lalake at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Diyos na si Jehova sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punon...