Menu

Kaligtasan ng Diyos

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Quick Navigation Ang Kaligtasan ng Diyos sa Sangkatauhan sa Panahon ng Kautusan Ang Kaligtasan ng Diyos para sa Sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya Kaligtasan ng Diyos sa Sangkat...

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw

Ang kaligtasan ng Diyos ay tumutukoy sa Kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa Panahon ng Batas, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at mga batas upang gabayan ang tao na patnubayan ang kanil...

Pagninilay sa Ebanghelyo: Minsang Naligtas, Palaging Maliligtas?

Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pastor: “Minsang inilig...

Sa Aking Paghihirap at Pagkalito, Ang Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin

Tala ng Patnugot: Papano tayo makakalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan? Naniniwala ako na maraming kapatid sa Panginoon ay nababagabag sa isyung ito, at marahil maging ikaw nasubukan mo na ang mara...

Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng "Naganap Na" na Binanggit ng Jesus sa Krus?

Bakit sinabi sa wakas sa krus ng Panginoong Jesus ang "Naganap Na"? Basahin ang artikulong ito upang malaman ang kahulugan sa likod nito....

Paano Manalangin para sa Aking Anak na Malubhang Nanganganib

Tala ng Patnugot: Naaksidente sa labas ng bahay ang anak ni Molian, inilalagay ang buhay nito sa panganib. Sa gitna ng kanyang pagdurusa at kawalan ng pag-asa, mahigpit na umasa si Molian sa Diyos,...

Tagalog Christian Movie | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved?

Tagalog Christian Movie | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved? Ano ang kaligtasan? Iniisip ng mga nananalig sa Panginoong Jesus na kung taos-puso silang magdarasal sa Panginoon, magtatapat n...