Menu

Larawan ng Kapangyarihan ng Diyos

Mga Larawan sa Biblia - Ang Awtoridad ng Diyos

Ang Awtoridad ng Diyos "At gumising siya, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon." (Marcos 4:39)...

Mga Larawan sa Biblia - Mateo 4:19

"At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." - Mateo 4:19 Mula sa mga salita, makikita natin ang palagay at pagtatalaga ng Pangin...