Menu

Susunod

"Pagtuklas sa mga Kasinungalingan ng CCP Upang Bumaling sa Diyos" Tagalog Testimony Video

3,699 2020-12-14

"Pagtuklas sa mga Kasinungalingan ng CCP Upang Bumaling sa Diyos" Tagalog Testimony Video

Si Ning Xiao, ang pangunahing tauhan, ay nalinlang ng mga kasinungalingan ng CCP at sinasalungat ang pananampalataya ng kanyang asawa sa Makapangyarihang Diyos. Ginagawa niya ang lahat para mahadlangan ito. Pero nakita niya kung gaano ito kadeterminado sa pananampalataya nito at kung gaano katindi ang optimismo nito, at pinanood niya ang ilang video na ginawa ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at nakita na napakapositibo ng mga ito. Naging interesado siya. Anong klaseng simbahan talaga ito? Matapos ang pagtatalo ng kalooban, nagpasya siyang makita mismo ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sa kanyang pagsisiyasat, nakita niya nang malinaw ang katotohanan sa likod ng mga sabi-sabi at nagtamo ng tunay na pag-unawa sa Simbahan, at masaya niyang tinanggap ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw.

Mag-iwan ng Tugon