Menu

Susunod

"Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?" Tagalog Testimony Video

4,070 2021-01-20

"Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?" Tagalog Testimony Video

Maraming mananampalataya sa Panginoon ang naghihintay na bumalik ang Panginoong Jesus sakay ng isang ulap para maiakyat sila sa kaharian ng langit bago ang mga kalamidad. Ang punong karakter sa video na ito na si Jin Cheng, ay hindi naiiba. Siya'y hangal na nakatingin sa kalangitan, naghihintay sa Panginoon sa loob ng mahigit 20 taon, at nang narinig niya na may nagpatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, na ipinapahayag Niya ang maraming katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, pinanghawakan niya ang ideya na darating ang Panginoon sakay ng isang ulap. Tinanggihan niya tuloy na hanapin o siyasatin ito, at muntik na niyang mapalampas ang pagbabalik ng Panginoon. Papaano niya napakawalan kalaunan ang kanyang mga pagkaunawa at tinanggap ang gawain ng Diyos sa mga huling araw? Posible bang salubungin ang Panginoon sa pagtingin lamang sa kalangitan, nang walang masusing pakikinig sa tinig ng Panginoon? Tingnan natin kung ano ang karanasan ni Jin Cheng.

Mag-iwan ng Tugon