Menu

Susunod

Tagalog Gospel Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me

42,166 2020-07-28

Si Tao Wei ay isang mangangaral mula sa isang bahay-iglesia. Habang nagiging mas malungkot ang kanyang iglesia araw-araw, naging hindi aktibo at nanghina ang espiritu ng lahat ng kanyang tagasunod, at ngayon dumilim ang kanyang sariling espiritu. Hindi na niya maramdaman ang presensiya ng Panginoon, at nalito si Tao Wei, hindi alam ang gagawin. Paano nawala ng mundo ng relihiyon ang gawain ng Banal na Espiritu? Nagbalik na nga kaya ang Panginoon, at nagpakita para gumawa sa ibang lugar? …Habang apurahang naghanap si Tao Wei ng mga sagot sa mga tanong na ito, lalo siyang nasabik na makamit ang panustos ng tubig ng buhay mula sa Diyos. Hinanap niya at ng kanyang mga kapatid ang gawain at pagpapakita ng Diyos, at sa wakas ay nakarating sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, kung saan sinimulan nilang makipag-usap at makipagdebate sa mga Mangangaral ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. … Mahahanap kaya nila ang pinagmumulan ng tubig na buhay sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Makakamit kaya nila ang tubig ng buhay mula sa ilog na dumadaloy mula sa trono?

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

NASA

Mag-iwan ng Tugon