Menu

Susunod

Full Christian HD Movie | Mapanganib ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit <span class="from-inline">(Tagalog Dubbed)</span>

23,929 2020-04-12

Ang Kristiyanong si Zhong Xin ay isang pastor sa isang bahay-iglesia sa mainland China. Hinikayat niya ang kanyang mga kapatid na siyasatin ang tunay na daan at ipinasiya na ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Gayunman, naguluhan ang ilan sa hibang na paglaban at pagtuligsa ng gobyernong CCP at mga relihiyoso sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbasa sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at pakikinig sa paliwanag ng mga saksi mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, naunawaan nila ang pinagmulan ng pagsuway ng sangkatauhan sa Diyos, malinaw nilang nakita kung bakit ang daan patungo sa kaharian ng langit ay puno ng mga paghihirap, at nahiwatigan nila ang diwa ng makademonyong rehimen ng CCP at mga lider ng mga relihiyon na namumuhi sa katotohanan at kontra sa Diyos. Sa wakas, matatag na natanggap ng mga taong katulad ni Zhong Xin ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon