Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | “Ang Sandali ng Pagbabago”

34,496 2020-07-24

Si Su Mingyue ay isang pastor ng isang bahay-iglesiang Kristiyano sa mainland China. Noon pa ma'y dama na niya na sapat na ang manalig sa Panginoon para matawag na matuwid at maligtas sa pamamagitan ng biyaya. Kahit patuloy pa rin tayong nagkakasala, napatawad na ng Panginoon ang ating mga kasalanan, magbabago kaagad ang ating anyo para maging banal at maiakyat sa kaharian ng langit pagdating ng Panginoon. Gayunman, nagsimulang magduda ang ilang kapanalig. Dahil patuloy pa rin tayong nagsisinungaling at nagkakasala, talaga bang maiaakyat tayo sa kaharian ng langit? Lubos na nalito si Su Mingyue. Sa huli, sa pamamagitan ng pakikipagdebate at pakikipag-usap sa mga pastor ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, sa wakas ay natagpuan din ni Su Mingyue ang tanging landas patungo sa kaharian ng langit …

Mag-iwan ng Tugon