Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | “Mapalad ang Mapagpakumbaba” (Clips 2/4) Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas?

1,539 2020-01-20

Tagalog Christian Movie | “Mapalad ang Mapagpakumbaba” (Clips 2/4) Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas?

Sa Panahon ng Biyaya, isinagawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos na nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hangga’t tinatanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Tagapagligtas at ipinagdasal at ikinumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon, mapapatawad ang ating mga kasalanan at maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin ng “naligtas na?” Maaari ba tayong madala at makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon, dumating sa ilalim ng Kanyang biyaya at maligtas?

Manood ng higit pa:

Mag-iwan ng Tugon