“Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay” (5/7) Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw?

Panimula

Maraming mga tao ang naniniwalang napatawad na ang ating mga kasalanan at natamo na ang kaligtasan dahil ihinayag natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, kaya bakit hindi dumarating ang Panginoon upang dalhin tayo nang direkta sa makalangit na kaharian? Bakit kailangan pa rin Niyang hatulan at dalisayin ang mga ito? Ang paghatol ba ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw ay pagdalisay at kaligtasan, o paggawad ng parusa at pagkawasak ng sangkatauhan? Ibubunyag ng clip na ito ang mga hiwaga sa iyo.

Contact Us

Ang dedikadong mga kinatawan namin ay narito 24/7 upang lutasin ang kalituhan at problema ninyo sa pananampalataya at buhay.

avatar
  Subscribe  
Notify of