Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw? (Tampok na Extract)

5,989 2019-11-10

Maraming mga tao ang naniniwalang napatawad na ang ating mga kasalanan at natamo na ang kaligtasan dahil ihinayag natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, kaya bakit hindi dumarating ang Panginoon upang dalhin tayo nang direkta sa makalangit na kaharian? Bakit kailangan pa rin Niyang hatulan at dalisayin ang mga ito? Ang paghatol ba ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw ay pagdalisay at kaligtasan, o paggawad ng parusa at pagkawasak ng sangkatauhan? Ibubunyag ng clip na ito ang mga hiwaga sa iyo.

Mag-iwan ng Tugon