Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie Trailer | "Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap"

1,405 2020-09-13

Tagalog Christian Movie Trailer | "Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap"

Si Zhong Xinming ay isang lider ng iglesia na kayang magtiis ng paghihirap para sa kanyang tungkulin, at siya ay kapwa maingat at responsable. Kahit may mga problema siya sa kanyang likod, ipinagpatuloy niya pa rin ang paggawa sa kanyang tungkulin sa kabila ng sakit. Gayunpaman, lumala ang kanyang kondisyon, at nalaman sa hospital checkup niya na mayroon siyang herniated disc sa lumbar segments 4 at 5. Kapag hindi siya nagpagamot agad, maaari siyang maratay sa kama. Medyo nag-alala siya dahil dito, ngunit naniwala siyang nangyari sa kanya ang kondisyong ito dahil sa pahintulot ng Diyos, at na sinusubukan siya ng Diyos, sinusubok ang kanyang pananalig at debosyon. Naniwala siya na hangga't itinutuloy niya ang kanyang pagpapagamot at patuloy na ginagawa ang kanyang tungkulin, tiyak na poprotektahan siya ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumala nang lumala ang kanyang kondisyon, at nanganib siyang maging paralisado anumang oras. Paano niya malalagpasan ang pagsubok ng karamdamang ito? At paano siya aani ng kagalakan sa huli? Panoorin ang Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap upang malaman.

Mag-iwan ng Tugon