Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | "Nanganganib na Pagdala" (Trailer)

2,473 2019-04-11

Isang elder si Zhao Zhigang sa Lokal na Iglesia sa Tsina. Tulad ng maraming Kristiyano, ang kanyang pinakadakilang pag-asa bilang mananampalataya sa Panginoon ay ang madala nang buhay, masalubong ang Panginoon at mamahala kasama Siya. Noong 1999, matapos ilabas ng pinuno ng iglesia ang mensaheng, "Sa taong 2000 ang Panginoon ay darating muli, at madadala nang buhay ang Kanyang mga mananampalataya," lalo pa siyang nasabik at naging masigasig kaysa dati. Punung-puno ng pananampalataya at kumpiyansa, tiningnan niya ang hinaharap nang may pag-asa at pag-asam…. Gayunpaman, pagkatapos dumating at lumipas ng taong 2000, nabalewala ang lahat ng kanyang pag-asa. Dumating ang isang di-inaasahang krisis sa pananampalataya sa kanyang denominasyon, at hindi niya maiwasang mag-isip kung tama o mali ba ang landas na tinahak niya.

Matapos ang ebanghelyo ng pagbaba ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos na kumalat sa kanyang buong denominasyon, pumasok sa isang mainit na talakayan at debate sina Zhao Zhigang at isang grupo ng mga katrabaho sa mga mangangaral mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Umikot ang mga talakayang ito sa mga paniniwalang pinanatili nila ng maraming taon sa kanilang denominasyon…. Sa huli, malinaw na nakita ni Zhao Zhigang na sila ay dinala sa pagkalito ng mga anticristo. Agad niyang nalaman ang katotohanan at tinanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos. Kalaunan ay nadala siya sa harapan ng trono ng Diyos, kung saan hindi niya napigilan ang managhoy, "Tunay na nanganib ang aking pagdala!"

Mag-iwan ng Tugon