Menu

Susunod

Tagalog Christian Crosstalk | "Ang Paglabas sa Biblia"

18,794 2019-06-17

Tagalog Christian Crosstalk | "Ang Paglabas sa Biblia"

Nagtatrabaho si Xiang Yang sa isang bahay-iglesia, at gaya ng maraming mga relihiyong mananampalataya, iniisip niyang ang mga salita at gawain ng Diyos ay nasa Biblia, na ang paniniwala sa Panginoon ay nangangahulugang paniniwala sa Biblia, na ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon, at kapag sumusunod siya sa Biblia, makakapasok siya sa kaharian ng langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Si Brother Zhang Yi, na katatanggap pa lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ay may mga pag-aalinlangan tungkol sa pananaw na ito. Naglaban ang dalawa sa isang nakakatawang debate: Talaga bang nasa Biblia ang lahat ng mga salita at gawain ng Diyos? Talaga bang ang Biblia ang kumakatawan sa Panginoon? Sa pamamagitan ng pag-iingat sa Biblia, makakapasok ba tayo sa kaharian ng langit at magtatamo ng buhay na walang hanggan? Para malaman ang mga sagot, mangyaring panoorin ang Crosstalk na Ang Paglabas sa Biblia.

Mag-iwan ng Tugon