Menu

Susunod

Tagalog Christian Crosstalk | "Mga Fariseo ng mga Huling Araw"

6,666 2019-05-13

Tagalog Christian Crosstalk | "Mga Fariseo ng mga Huling Araw"

Narinig ni Christian Zhang Yi ang patotoo na nagbalik na ang Panginoon, pero nang siyasatin niya ang tunay na daan, ilang beses sinubukan ng kanyang pastor at elder na pigilin at hadlangan siya, sinasabing, "Sinumang nagsasabi na dumating na ang Panginoon na nagkatawang-tao ay nagkakalat ng maling paniniwala at turo. Huwag silang pakinggan, huwag basahin ang kanilang mga salita, at huwag makipag-ugnayan sa kanila!" Nakalito ito kay Zhang Yi, dahil malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus, "And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom comes; go you out to meet him" (Matthew 25:6). "My sheep hear My voice" (John 10:27). Sinasabi ng mga salita ng Panginoon na ang mga tao ay kailangang maging matatalinong dalaga at aktibong hanapin at pakinggan ang tinig ng Panginoon upang matanggap Siya, ngunit sinubukan ng kanyang pastor at elder ang lahat upang hadlangan at limitahan ang mga nananampalataya sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Bakit sila natatakot sa mga nananampalataya na nagsisiyasat sa tunay na daan? … Sa pamamagitan ng mga pakikipagdebate sa kanyang pastor at elder, sa wakas ay nalaman ni Zhang Yi kung sino ang mga Fariseo sa mga huling araw, at kung sino ang tunay na balakid na humahadlang sa mga nananampalataya na tanggapin ang Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon