Mag-subscribe

Menu

Pananampalatayang Katoliko—Paglutas ng Iyong Espirituwal na Pagkalito

Maaari Bang Patawarin ng mga Pari at Obispo ang mga Pagkakasala ng Tao sa Ngalan ng Diyos?

Ang may-akda ng artikulong ito ay palaging kumakapit sa pananaw na ang mga pari at obispo ay pinili at itinatag ng Diyos, at hangga’t ang mga tao ay lumuluhod sa harap nila at gumagawa ng mga pagkukum...

Madalas ang Aming Pagdarasal ng Rosaryo, Ngunit Bakit Hindi Nakikinig ang Panginoon?

Nagdarasal ka ba ng Rosaryo tuwing umaga at gabi ngunit hindi mo makuha ang tugon ng Panginoon? Pinag-iisipan mo ba kung paano manalangin upang makinig ang Panginoon? Basahin ngayon upang makuha ang s...

Hindi Na Ako Nababagabag ng Aking mga Kasalanan

Naniniwala siya sa Panginoon kasama ng kanyang ina simula sa kanyang pagkabata, pero namuhay siya sa kasalanan at walang kakayahang makatakas dito. Ngayon nahanap na niya sa wakas ang daan ng pagdadal...

Sa Pananampalatayang Katoliko: Alam mo ba ang Misteryo sa Likod ng Pangalan ng Diyos

Sa Kapanahunan ng Kautusan, ginamit ng Diyos ang pangalang Yahweh; sa Kapanahunan ng Biyaya, kinuha Niya ang pangalang Jesus, at sa Aklat ng Pahayag pinopresiya na magkakaron uli ng bagong pangalan an...