Menu

Susunod

Disasters Have Come: Have You Welcomed the Lord? | "Humanap at Kayo'y Makakatagpo" | Christian Skit

7,103 2021-01-31

Nakikita ni Chen Muyi, isang kasamahan sa isang Chinese na iglesia sa ibang bansa, na ang mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon ay naisakatuparan nang lahat--may pandemya, ang karamihan sa China ay napuno ng baha, at ang mga sakuna ay palaki nang palaki. Naniniwala siyang maaring nagbalik na ang Panginoon, pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa niya nagawang salubungin ang Diyos. Maaari bang nagpakita ang Panginoon sa kung saan nang hindi niya nalalaman ang tungkol doon? Dahil dito, naalala niya ang isang bagay na sinabi ng Panginoong Jesus: "Magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan" (Mateo 7:7). Itinulak siya nitong mag-online at maghanap ng mga balita tungkol sa pagdating ng Panginoon. Mahahanap ba ni Chen Muyi ang pagpapakita ng Panginoon at masasalubong Siya? Panoorin ang maikling dula na ito, Humanap at Kayo'y Makakatagpo, para inyong malaman.

Mag-iwan ng Tugon