Menu

Susunod

Ginagabayan ng Diyos ang mga Israelita Palabas ng Egipto

169,262 2019-10-18

Para mailabas ng Egipto ang mga Israelita, nagpadala ang Diyos ng sampung salot doon, ginamit ang Kanyang awtoridad sa paghahati ng dagat, at pinalaya ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin—lahat ng ito ay nagpakita ng Kanyang malaking kapangyarihan, at nagpadama ng Kanyang matinding pagmamahal at pag-aalala sa mga hinirang.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Mag-iwan ng Tugon