Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/3) Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan

PanimulaTagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 2/3) Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan

Gusto mo bang malaman kung paano nilikha ng Diyos ang mundo? Gusto mo bang malaman kung paano napamunuan ng Diyos ang sangkatauhan sa paisa-isang hakbang hanggang ngayon? Nakadokumento sa magandang yugtong ito mula sa pelikulang Kristiyano na, Siya na May Kapangyarihan sa Lahat, ang gawain ng Diyos na paglikha sa mundo, at pamumuno at pagtubos sa sangkatauhan. Ihahayag nito ang mga sagot na ito para sa iyo.

 

Recommended:

Tagalog Christian Music Documentary | “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”

I-expand