Menu

Susunod

Diyos na Naghahari at Sumusuporta sa Sangkatauhan at sa Lahat ng Bagay

3,110 2019-10-17

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Diyos na Naghahari at Sumusuporta sa Sangkatauhan at sa Lahat ng Bagay

Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok, mga ilog, at mga lawa, lahat ay may hangganan, at lahat ng nilalang ay nabubuhay at nagpaparami sa loob ng apat na panahon alinsunod sa mga batas ng buhay …. Gusto mo bang malaman kung sino ang namamahala at sumusuporta sa sangkatauhan at sa lahat ng bagay? Panoorin ang maikling pelikulang Kristiyanong ito para malaman ang iba pa tungkol sa kakaibang awtoridad ng Diyos.

Mag-iwan ng Tugon