Menu

Susunod

Diyos na Naghahari at Sumusuporta sa Sangkatauhan at sa Lahat ng Bagay

3,110 2019-10-17

Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok, mga ilog, at mga lawa, lahat ay may hangganan, at lahat ng nilalang ay nabubuhay at nagpaparami sa loob ng apat na panahon alinsunod sa mga batas ng buhay …. Gusto mo bang malaman kung sino ang namamahala at sumusuporta sa sangkatauhan at sa lahat ng bagay? Panoorin ang maikling pelikulang Kristiyanong ito para malaman ang iba pa tungkol sa kakaibang awtoridad ng Diyos.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Mag-iwan ng Tugon