Menu

Susunod

Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

41,438 2019-10-19

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Panoorin ang maikling pelikulang Kristiyano na Ang Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra para malaman ang iba pa tungkol sa mabagsik at di-malalabag na disposisyon ng Diyos at sa Kanyang babala sa darating na mga henerasyon.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Mag-iwan ng Tugon