“Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 6/15) Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 6/15) Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra

Umaapaw sa kasamaan at pangangalunya, ginalit ng dalawang malalaking lungsod ng Sodoma at Gomorra ang disposisyon ng Diyos. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa kalangitan, tinupok ang mga lungsod at tao roon hanggang sa maging abo, at pinuksa sila dahil sa Kanyang galit …. Panoorin ang maikling pelikulang Kristiyano na Ang Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra para malaman ang iba pa tungkol sa mabagsik at di-malalabag na disposisyon ng Diyos at sa Kanyang babala sa darating na mga henerasyon.

 

Inirekomendang pagbabasa:

Contact Us

Ang dedikadong mga kinatawan namin ay narito 24/7 upang lutasin ang kalituhan at problema ninyo sa pananampalataya at buhay.

avatar
  Subscribe  
Notify of