Menu

Susunod

Ang Pagtatapon sa mga Judio sa Ibang Bansa at ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian sa Langit

2,317 2020-03-17

Matapos mabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesus, ipinatapon ang mga Judio sa buong mundo, kaya naikalat ang ebanghelyo ng kaharian ng langit sa bawat sulok ng mundo. Kaya nga natin namamasdan na ang karunungan ng Diyos ay higit kaysa sa kalangitan, at na di-masayod ng isipan ang Kanyang mahimalang mga gawa.

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Mag-iwan ng Tugon