Menu

Mga Online na Pagpupulong

Ang mga pagpupulong online sa aming site ay ginagawang mas maginhawa para sa mga kapatid mula sa iba't ibang mga bansa na makibahaginan at masiyahan sa salita ng Diyos at tulungan silang lumago sa espiritwal nang paunti-unti.

Nais mo bang makinig sa mga salita ng Banal na Espiritu sa mga simbahan? Ang sumusunod na nilalaman ay makakatulong sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin Online

Ang Salita ng Diyos ay Buhay. Nais mo bang magbasa pa ng salita ng Diyos at makilala ang Diyos? Maaari mo kaming kontakin.

Araw-araw na mga Salita ng Diyos