Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 121 Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 121
00:00/ 00:00

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 121

00:00
00:00

Ang tao ay ginawang tiwali ni Satanas, at siya ang pinakamataas sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, kaya ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Ang pakay ng kaligtasan ng Diyos ay ang tao, hindi si Satanas, at ang maliligtas ay ang katawan ng tao, at ang kaluluwa ng tao, at hindi ang demonyo. Si Satanas ang layon ng paglipol ng Diyos, ang tao ay ang layon ng kaligtasan ng Diyos, at ang katawan ng tao ay ginawang tiwali ni Satanas, kaya ang unang ililigtas dapat ay ang katawan ng tao. Ang laman ng tao ay pinakamatinding ginawang tiwali, at ito ay naging isang bagay na lumalaban sa Diyos, na siyang lantarang sumasalungat at tinatanggihan ang pag-iral ng Diyos. Ang tiwaling laman-tao na ito ay talagang masyadong hindi mapaamo, at walang mas mahirap na pakitunguhan o baguhin kaysa sa tiwaling disposisyon ng laman. Pumasok si Satanas sa katawan ng tao upang lumikha ng gulo, at ginagamit ang laman ng tao upang abalahin ang gawain ng Diyos, at pahinain ang plano ng Diyos, at sa gayon ang tao ay naging si Satanas, at ang kaaway ng Diyos. Upang mailigtas ang tao, dapat muna siyang lupigin. Ito ang dahilan kung bakit humaharap ang Diyos sa hamon at pumasok sa katawang-tao upang gawin ang gawain na balak Niyang gawin, at labanan si Satanas. Ang Kanyang layunin ay ang kaligtasan ng sangkatauhan, na naging tiwali, at ang pagkatalo at pagkalipol ni Satanas, na naghihimagsik laban sa Kanya. Natatalo Niya si Satanas sa pamamagitan ng Kanyang gawaing panlulupig sa tao, at kasabay na inililigtas ang tiwaling sangkatauhan. Kung kaya, malulutas ng Diyos ang dalawang problema kaagad. Siya ay kumikilos sa katawang-tao, at nagsasalita sa katawang-tao, at isasagawa ang lahat ng trabaho sa katawang-tao upang mas mahusay na makipag-ugnayan sa tao, at mas mahusay na lupigin ang tao. Sa huling sandaling nagkatawang-tao ang Diyos, ang Kanyang gawain sa mga huling araw ay matatapos sa katawang-tao. Pagbubukud-bukurin Niya ang lahat ng tao ayon sa uri, tinatapos ang Kanyang buong pamamahala, at tinatapos din lahat ng Kanyang gawain sa katawang-tao. Matapos ang lahat ng Kanyang gawain sa lupa ay dumating sa katapusan, Siya ay magiging ganap na matagumpay. Sa paggawa sa katawang-tao, ang Diyos ay ganap na malulupig ang sangkatauhan, at ganap na makakamit ang sangkatauhan. Hindi ba ito nangangahulugan na ang Kanyang buong pamamahala ay parating na sa katapusan? Kapag winakasan ng Diyos ang Kanyang gawain sa katawang-tao, bilang lubos na Niyang natalo si Satanas at naging matagumpay, si Satanas ay wala nang pagkakataon upang itiwali ang tao. Ang gawain ng unang pagkakatawang-tao ng Diyos ay ang pagtutubos at kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. Ngayon ito ang gawaing panlulupig at ganap na pagkamit ng sangkatauhan, upang si Satanas ay hindi na magkaroon ng anumang mga paraan upang gawin ang gawain nito, at magiging ganap na matalo, at ang Diyos ay magiging ganap na matagumpay. Ito ang gawa ng katawang-tao, at ang gawain na ginawa ng Diyos Mismo.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala

Diyos ay gumagawa sa katawang-tao, upang tao'y mas malupig Niya. Nang una S'yang naging tao, tinubos Niya't pinatawad sila. Ngayon ang paglupig at pagtatamo sa kanila. Sa huling pagiging tao Niya, gawain ay tatapusin Niya at mga tao'y ibubukod ayon sa uri nila. Tatapusin ng Diyos pamamahala N'ya. Pag gawain Niya'y natapos, magtatagumpay Siya.

Pag tao'y lubos na nalupig at natamo Niya, 'di ba ibig sabihi'y tapos na pamamahala N'ya? Pag tinapos ng Diyos ang gawain Niya, talo na si Satanas, tao'y 'di na mapapasama. Gawaing 'to'y ginawa ng Diyos sa katawang-tao!

Sa huling pagiging tao Niya, gawain ay tatapusin Niya at mga tao'y ibubukod ayon sa uri nila. Tatapusin ng Diyos pamamahala N'ya. Pag gawain Niya'y natapos, magtatagumpay Siya. Sa huling pagiging tao Niya, gawain ay tatapusin Niya at mga tao'y ibubukod ayon sa uri nila. Tatapusin ng Diyos pamamahala N'ya. Pag gawain Niya'y natapos, magtatagumpay Siya, magtatagumpay Siya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon