Mag-subscribe

Menu

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 124 Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 124
00:00/ 00:00

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw: Ang Pagkakatawang-tao | Sipi 124

00:00
00:00

Walang sinuman ang mas angkop, at karapat-dapat, kaysa sa Diyos sa katawang-tao para sa gawain ng paghatol sa katiwalian ng laman ng tao. Kung ang paghatol ay isinasagawa nang direkta sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kung gayon ito ay hindi para sa lahat. Bukod dito, ang gayong gawain ay magiging mahirap para sa tao na tanggapin, sapagka’t ang Espiritu ay hindi kayang lumapit nang harap-harapan sa tao, at dahil dito, ang mga epekto ay hindi magiging agaran, lalong hindi makikita ng tao ang hindi nasasaktang disposisyon ng Diyos nang lalong malinaw. Lubos lamang na matatalo si Satanas kung hahatulan ng Diyos sa katawang-tao ang katiwalian ng sangkatauhan. Dahil tulad sa tao na nagmamay-ari ng normal na pagkatao, maaaring direktang hatulan ng Diyos sa katawang-tao ang hindi pagkamatuwid ng tao; ito ay ang tatak ng Kanyang likas na kabanalan, at ang Kanyang pagka-katangi-tangi. Tanging ang Diyos ang karapat-dapat na, at nasa posisyon upang hatulan ang tao, sapagka’t Siya ang nagmamay-ari ng katotohanan, at pagkamatuwid, at kaya magagawa Niyang hatulan ang tao. Yaong mga wala sa katotohanan at pagkamatuwid ay hindi akma na hatulan ang iba. Kung ang gawain na ito ay ginawa sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kung gayon ito ay hindi magiging tagumpay laban kay Satanas. Ang Espiritu ay likas na higit na mabunyi kaysa may kamatayang mga nilalang, at ang Espiritu ng Diyos ay likas na banal, at matagumpay sa laman. Kung direktang ginawa ng Espiritu ang gawaing ito, hindi Niya magagawang hatulan ang lahat ng pagsuway ng tao, at hindi maaaring ibunyag ang lahat ng hindi pagkamatuwid ng tao. Sapagka’t ang gawain ng paghatol ay natupad din sa pamamagitan ng mga pagkaintindi ng tao sa Diyos, at ang tao ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga pagkaintindi sa Espiritu, at sa gayon ang Espiritu ay hindi kaya ang mas mainam na pagbunyag sa hindi pagkamatuwid ng tao, lalong hindi kayang ganap na pagsisiwalat ng hindi pagkamatuwid. Ang nagkatawang-taong Diyos ay kaaway ng lahat ng mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Sa pamamagitan ng paghatol sa mga pagkaintindi ng tao at pagsalungat sa Kanya, isinisiwalat Niya ang lahat ng pagsuway ng sangkatauhan. Ang mga epekto ng Kanyang gawain sa katawang-tao ay mas kitang-kita kaysa sa mga gawain ng Espiritu. At kaya, ang paghatol ng lahat ng sangkatauhan ay hindi natupad nang direkta sa pamamagitan ng Espiritu, ngunit ito ay gawain ng nagkatawang-taong Diyos. Ang Diyos sa katawang-tao ay makikita at mahihipo ng tao, at ang Diyos sa katawang-tao ay maaaring ganap na lupigin ang tao. Sa kanyang relasyon sa Diyos sa katawang-tao, ang tao ay umuusad mula sa pagsalungat patungo sa pagsunod, sa pag-uusig patungo sa pagtanggap, mula sa pagkaintindi patungo sa kaalaman, at mula sa pagtanggi patungo sa pag-ibig. Ito ang mga epekto ng gawain ng nagkatawang-taong Diyos. Maliligtas lamang ang tao sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kanyang paghatol, unti-unti lamang na makikilala Siya sa pamamagitan ng mga salita ng Kanyang bibig, nalulupig Niya sa panahon ng kanyang pagsalungat sa Kanya, at tumatanggap ng panustos ng buhay mula sa Kanya sa panahon ng pagtanggap ng Kanyang pagkastigo. Ang lahat ng gawaing ito ay ang gawain ng Diyos sa katawang-tao, at hindi ang gawain ng Diyos sa Kanyang pagkakakilanlan bilang Espiritu. Ang gawain na ginawa ng Diyos na nagkatawang-tao ay ang pinakadakilang gawain, at ang pinakamatinding gawain, at ang maselang bahagi ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay ang dalawang yugto ng gawain ng pagkakatawang-tao. Ang matinding katiwalian ng tao ay isang malaking balakid sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao. Sa partikular, ang gawain na natupad sa mga tao sa mga huling araw ay lubhang napakahirap, at ang kapaligiran ay kalaban, at ang kakayahan ng bawat uri ng tao ay sadyang mahina. Ngunit sa katapusan ng gawain na ito, makakamit pa rin nito ang tamang epekto, nang walang anumang kapintasan; ito ay ang epekto ng gawain ng katawang-tao, at ang epekto na ito ay mas mapanghikayat kaysa sa gawain ng Espiritu. Ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay tatapusin sa pamamagitan ng Diyos sa katawang-tao, at dapat na tapusin sa pamamagitan ng Diyos sa katawang-tao. Ang pinakamahalaga at pinakamaselang gawain ay ginawa sa pamamagitan ng Diyos sa katawang-tao, at ang kaligtasan ng tao ay dapat personal na tutuparin ng Diyos sa katawang-tao. Kahit na pakiramdam ng lahat ng sangkatauhan na ang Diyos sa katawang-tao ay walang kaugnayan sa tao, sa katunayan ang katawang-tao na ito ay may kinalaman sa kapalaran at pamumuhay ng buong sangkatauhan.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao

I

Gawain ng Diyos na nagkakatawang-tao ang pinakadakila sa lahat. Gawain ng Diyos na nagkakatawang-tao, pinakamalalim sa lahat. Sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos, pinakamahalaga ang dalawang ito, ang dalawang yugtong ito, gawain ng Diyos na nagkakatawang-tao. Pinakamahalaga sa gawain Niya ay ginagawa sa katawang-tao. Pagliligtas ng Diyos sa tao dapat magawa sa katawang-tao. Pakiramdam man ng tao Diyos sa katawang-tao'y 'di kaugnay, itong katawang-tao'y totoong hinggil sa kapalara't buhay ng tao, dahil pinakamahalaga ang ginagawa N'ya.

II

Katiwalian ng tao'y hadlang sa gawain ng Diyos na nagkakatawang-tao. Kapaligira'y napopoot, kalidad ng tao'y napakababa. Gawain ng mga huling araw, napakahirap. Ngunit wastong resulta'y makakamit sa katapusan ng gawain. Pinakamahalaga sa gawain Niya ay ginagawa sa katawang-tao. Pagliligtas ng Diyos sa tao dapat magawa sa katawang-tao. Pakiramdam man ng tao Diyos sa katawang-tao'y 'di kaugnay, itong katawang tao'y totoong hinggil sa kapalara't buhay ng tao, dahil pinakamahalaga ang ginagawa N'ya.

III

Gawain ng Diyos, maganda ang epekto. Walang kapintasan, makakamtan ito. Gawain sa katawang-tao, ito ang epekto, mas nakakakumbinsi kaysa gawain ng Espiritu. Tatlong yugto ng gawain, wawakasan na, tatapusin ng Diyos sa katawang-tao. Tatlong yugto ng gawain, dapat nang wakasan ng Diyos na nagkakatawang-tao mismo. Pinakamahalaga sa gawain Niya ay ginagawa sa katawang-tao. Pagliligtas ng Diyos sa tao dapat magawa sa katawang-tao. Pakiramdam man ng tao Diyos sa katawang-tao'y 'di kaugnay, itong katawang tao'y totoong hinggil sa kapalara't buhay ng tao, dahil pinakamahalaga ang ginagawa N'ya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon