Mag-subscribe

Menu

Susunod

Christian Movie Trailer | "Bago Mag-eleksyon" | Tagalog Dubbed

991 2020-08-31

Christian Movie Trailer | "Bago Mag-eleksyon" | Tagalog Dubbed
Si Zhou Qingyu ay isang mahusay na lider ng iglesia na maaasahan, nagkamit na ng magagandang resulta sa kanyang tungkulin, at nagkaroon ng pagsang-ayon ng kanyang mga kapatid. Nang papalapit na ang taunang eleksyon sa iglesia, kompyansa siya na mahahalal siya uli. Iyon ay, hanggang sa ang lider ng iglesia sa silangan ng syudad, na si Yang Jie, ay isinumbong habang nasa isang pagtitipon at hinabol ng CCP. Nakatakas siya, at nabigyan ng tungkulin sa iglesia ni Zhou Qingyu, at kasunod nito ay sumali na rin sa eleksyon bilang kandidata. Di nagtagal, nadiskubre ni Zhou Qingyu na gusto ng lahat ng mga kapatid na marinig ang pagbabahagi ni Yang Jie at pinuri nila siya sa pagkakaroon ng realidad ng katotohanan, at kinainggitan niya iyon. Para protektahan ang sarili niyang katayuan at reputasyon, nagpasikat si Zhou Qingyu, sinubukang iitsipwera si Yang Jie, at nakita ang sarili na kontrolado ng tiwaling disposisyon na pakikipaglaban para sa pangalan at katayuan. Paano nakatakas si Zhou Qingyu sa wakas mula sa mga hadlang at gapos ng paghahangad ng pangalan at katayuan? At sa pagdating ng eleksyon, papaano siya boboto? Panoorin ang Bago Mag-eleksyon para malaman ito.

Mag-iwan ng Tugon