Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia": Makakamit Ba Natin ang Buhay sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Biblia?

Panimula

Tagalog Christian Movie Extract 6 From “Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia”: Makakamit Ba Natin ang Buhay sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Biblia?
Iniisip ng maraming mananampalataya na lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nasa loob ng Biblia, na kumpleto na ang pagliligtas ng Diyos at basta’t ibinabase ng mga tao sa Biblia ang kanilang paniniwala sa Panginoon at nananangan sila sa Biblia, maaari silang madala at makapasok sa kaharian ng langit. Talaga bang ganito ang nangyayari? Ang Diyos ba ang makapagliligtas sa atin, o ang Biblia? Ang Diyos ba ang makapagpapahayag ng katotohanan, o ang Biblia? Para malaman ang iba pa, panoorin lamang ang videong ito!

I-expand