liwanag

Sa Unang Araw, ang Araw at Gabi ng Sangkatauhan ay Isinilang at Tumatag, Salamat sa Awtoridad ng Diyos

Tingnan natin ang unang talata: “At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag … Iba pa Sa Unang Araw, ang Araw at Gabi ng Sangkatauhan ay Isinilang at Tumatag, Salamat sa Awtoridad ng Diyos

Sa Pang-anim na Araw

Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

Hindi namamalayan, nagpatuloy na ang paggawa ng Lumikha sa lahat ng bagay nang limang araw, kasunod agad na sinalubong ng Lumikha ang pang-anim na araw ng Kanyang paglikha ng lahat … Iba pa Sa Pang-anim na Araw, Nagsasalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumilitaw, nang Isa-isa

Sa Ilalim ng Awtoridad ng Maylalang, Perpekto ang Lahat ng mga Bagay

Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay

Ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, kasama yaong mga makagagalaw at mga di-makagagalaw, tulad ng mga ibon at isda, tulad ng mga puno at mga bulaklak, at kasama … Iba pa Sa Ilalim ng Awtoridad ng Lumikha, Perpekto ang Lahat ng Bagay

Gumawa ang Diyos ng mga Kasuotang B

At iginawa ng Dios na si Jehova si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila’y dinamitan

Gen 3:20–21 At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka’t siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Dios na si Jehova si Adam … Iba pa At iginawa ng Dios na si Jehova si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila’y dinamitan

Nilikha ng Diyos si Eba

Nilikha ng Diyos si Eva

Gen 2:18–20 At sinabi ng Dios na si Jehova, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Dios na si Jehova … Iba pa Nilikha ng Diyos si Eva

Ang Utos ng Diyos kay Adan

Ang Utos ng Diyos kay Adan

Gen 2:15–17 kinuha ng Dios na si Jehova ang lalake at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Dios na si Jehova sa lalake, … Iba pa Ang Utos ng Diyos kay Adan