jesus sa krus

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Ni Junying Ang maligtas ng Diyos ay hindi katulad ng pagsagip. Hindi iyon tulong na ibinibigay ng mayaman sa mahirap, hindi iyon pagliligtas ng doktor sa buhay ng isang pasyente, … Iba pa Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

bibliya-krus

Pagninilay sa Ebanghelyo: Minsang Naligtas, Palaging Maliligtas?

Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng … Iba pa Pagninilay sa Ebanghelyo: Minsang Naligtas, Palaging Maliligtas?

Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Sa isang pagpupulong ng mga magkakatrabaho, sina Wang Wei, Ma Tao at Hu Zhi ay nakaupong tutok sa pag-aaral ng Biblia. Ngumiti si Wang Wei at kinausap ang grupo, sinasabing, … Iba pa Isang Diskusyon sa Kung Ano ang Tunay na Pagsisisi

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ano ang tunay na kahalagahan ng pagtubos ng Panginoong Jesus? Bagama’t tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus, nakararanas pa rin tayo ng pagkaalipin sa kasalanan at madalas gumagawa ng mga kasalanan. Katulad nito, tunay nga bang diretso tayong madadala sa kaharian ng langit?

Ang Panginoong Jesus ay nangaral sa barko

Kailangang maunawaan ng isang tao na ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ang tanging daan tungo sa pagsisisi

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). “Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa … Iba pa Kailangang maunawaan ng isang tao na ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ang tanging daan tungo sa pagsisisi

Muling Pagkabuhay

Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Mga kapatid, kapayapaan ay suma inyo! Salamat sa Panginoon para sa Kanyang mga paghahanda na nagpahintulot sa atin na ipabatid dito ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan. Patnubayan nawa … Iba pa Ang Hiwaga ng “Muling Pagkabuhay ng Isang Patay na Tao”

Tagalog Sermon Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

Tagalog Sermon: Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

Mabilis na Pag-navigate 1. Anong Kahulugan ng Maligtas? Wala na ba Tayong Kasalanan Matapos Tayong Maligtas? 2. Ano ang Ibig Sabihin sa Pagkamit ng Buong Kaligtasan? Anong Mga Pag-uugali ang … Iba pa Tagalog Sermon: Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

Ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Sinabi ng Panginoong Jesus sa Krus

Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Binanggit ng Jesus sa Krus?

Pansin ng Patnugot: Maraming mga Kristiyano ang nag-iisip na nang ang Panginoong Jesus ay nagsabing “Naganap na” sa krus ay kumakatawan na ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan … Iba pa Ano Nga Ba Talaga ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Binanggit ng Jesus sa Krus?