Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Halos Napalampas Ko Ang Pagkakataon kong Salubungin ang Panginoon"

1,699 2021-10-06

Dahil siya ay walang alinlangan na naniwala sa sinasabi sa kanya ng kanyang mga pastor at kumapit sa isang literal na interpretasyon ng Biblia, inisip ng bida na ang pananampalataya sa Makapangyarihang Diyos ay katumbas ng pagtataksil sa Panginoon. Paulit-ulit siyang tumangging siyasatin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, at sinubukan pang hadlangan ang pananampalataya ng asawa niya sa Kanya. Ano ang nangyari sa kanya na nagpabago ng kanyang pananaw at nagpapayag sa kanyang hanapin at siyasatin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos? At anong mga sipi ng mga salita ng Diyos ang nagpatiyak sa kanya na ang Makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, at humimok sa kanyang sumunod sa mga yapak ng Cordero at salubungin ang Panginoon? Pakinggan natin ang kanyang kuwento.

Mag-iwan ng Tugon