Menu

Susunod

Tagalog Testimony Video | "Bakit Ako Natatakot na Mag-ulat ng mga Problema?"

0 2024-03-24

Minsan na siyang siniil ng isang anticristo, na naging dahilan para magsalita at kumilos siya nang may pag-iingat at pagbabantay. Nang makita niyang may maling pagkaunawa ang kanyang kapareha at na hindi ito angkop na maging tagapangasiwa ng gawain, hindi siya nangahas na iulat ang mga isyung ito, sa halip ay nagpasya siyang manahimik. Habang namamasdan niya ang pagbagsak ng pagkaepektibo ng gawain, naramdaman ng puso niya ang kirot ng paninisi sa sarili. Sa kanyang kapighatian, nagdasal siya at humingi ng tulong sa Diyos. Ano ang naging pasya niya sa huli? At ano ang nakamit niya mula sa karanasang ito?

Mag-iwan ng Tugon