Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Talaga bang Pases sa Kaharian ng Langit ang Kapatawaran ng Ating mga Kasalanan? (Tampok na Extract)

2,250 2020-05-23

Maraming tao sa relihiyon ang nag-iisip na inamin na nila ang kanilang mga kasalanan at pinagsisihan na ang mga ito matapos manalig sa Panginoon, kaya natubos na sila, at naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pagdating ng Panginoon, direkta Niya silang iaangat sa kaharian ng langit, at marahil ay hindi na Niya gagawin ang pagliligtas. Tumutugma ba ang pananaw na ito sa realidad ng gawain ng Diyos? Ipapakita sa iyo ng video na ito ang kasagutan.

Mag-iwan ng Tugon