Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Anak, Umuwi Ka Na!": Paano Tutulungang Makalaya ang mga Bata mula sa Adiksyon sa Paglalaro ng Games Online sa pamamagitan ng Pagsandig sa Diyos

Panimula

Tagalog Christian Movie Extract 1 From “Anak, Umuwi Ka Na!”: Paano Tutulungang Makalaya ang mga Bata mula sa Adiksyon sa Paglalaro ng Games Online sa pamamagitan ng Pagsandig sa Diyos
Maraming kabataan sa modernong lipunan na nahuhumaling sa online gaming at hindi makalaya rito. Matindi ang epekto nito kapwa sa kanilang kalusugan at sa kanilang pag-aaral. Anuman ang subukang gawin ng mga magulang para mapigil ang kanilang mga anak sa online games, walang saysay ang lahat ng iyon, at naging malaking sakit ng ulo sa maraming pamilya ang pagputol sa adiksyon ng kanilang mga anak sa online gaming. Ang maikling videong ito na, May Paraan para Maputol ang Adiksyon ng mga Kabataan sa Online Gaming, ay magbibigay-liwanag sa atin.

I-expand