Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas? (Tampok na Extract)

2,426 2021-03-03

Yamang naligtas na yaong mga sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus, bakit kailangang gawin ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Ipapakita sa inyo ng videong ito ang sagot.

Mag-iwan ng Tugon