Mag-subscribe

Menu

Susunod

“Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

1,316 2020-03-03

Tagalog Christian Movie | “Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!” (Clip 4/5) Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas?

Yamang naligtas na yaong mga sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus, bakit kailangang gawin ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan? Ipapakita sa inyo ng videong ito ang sagot.

Mag-iwan ng Tugon