Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Gumagawa ng mga Mananagumpay ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (Tampok na Extract)

2,742 2020-04-12

Tinitiis ng mga kapatid ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang matinding paghadlang at pag-uusig mula sa Komunistang Partido ng Tsina at sa relihiyosong mundo. Bakit patuloy silang tumatangging sumuko, patuloy na ipinapangaral ang ebanghelyo at nagpapatotoo para sa Diyos? Paano sila pinapangunahan ng Makapangyarihang Diyos upang sumailalim sa paghatol at mga kapighatian para matamo ang pagdalisay at maging mga mananagumpay? Panoorin ang video na ito!

Mag-iwan ng Tugon