Mag-subscribe

Menu

Susunod

Clip ng Pelikulang Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (3) "Pagbubunyag sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao"

2,063 2020-05-14

Kahit alam ng mga taong nananalig sa Panginoon na ang Panginoong Jesus ay Diyos na naging tao, wala talagang nakakaunawa sa katotohanan ng pagkakatawang-tao. Ipinropesiya sa Biblia na muling paparito ang Panginoon sa katawang-tao para magsalita at gumawa sa mga huling araw. Kung hindi natin kilala ang Diyos na nagkatawang-tao, walang paraan para tanggapin natin ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Kaya, ang pagkilala sa Diyos na nagkatawang-tao ang susi sa pagtanggap sa pagbalik ng Panginoon. Kung gayo’y paano natin makikilala ang Diyos na nagkatawang-tao?

Mag-iwan ng Tugon