Menu

Susunod

Tagalog Full Christian Movie | "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit"

36,200 2020-07-25

Tagalog Full Christian Movie | "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit"
Habang sabik na naghihintay ang isang pastor na taga-South Korea sa pagdating ng Panginoon, nalaman niya ang tungkol sa Kidlat ng Silanganan, na nagpakita sa China at nagpapatotoo na nagbalik na ang Panginoon. Nagpunta siya sa China para suriin ang tunay na daan. Pagkaraan ng ilang sagwil nabasa niya ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, pero nang makilala niya ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos bigla siyang inaresto ng gobyernong CCP at ipinatapon sa Korea. Dahil hindi niya nabasa ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, galit na galit siya at lungkot na lungkot…. Isang araw bigla niyang natuklasan ang website ng ebanghelyo ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at muling nagkaroon ng kontak sa iglesia. Sa pamamagitan ng patotoo at paliwanag ng mga saksi mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, lubos niyang ipinasiya na ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Masaya niyang tinanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at natuklasan ang landas papasok sa kaharian ng langit. Sa wakas ay nagkatotoo na ang pagkakataon niya sa kaharian sa langit.

Mag-iwan ng Tugon