Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Pananalig sa Diyos (Trailer)

16,038 2021-11-06

Ibinahagi ni Yu Congguang ang ebanghelyo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at habang umiiwas na maaresto ng Chinese police ay iniligtas siya ni Zheng Xun, isang kapanalig sa isang lokal na bahay-iglesia. Pagkatapos niyon, ilang beses niyang ipinaliwanag kay Zheng Xun at sa iba pa kung ano ang pananampalataya sa Diyos, paano manalig para matamo ang Kanyang pagsang-ayon, at iba pang mga aspeto ng katotohanan. Sa huli, nalunasan ng mga katotohanang ito ang matagal nang pagkalito at paghihirap ni Zheng Xun at ng iba pa, na nagtulot na maunawaan nila ang tunay na kahulugan ng "pananampalataya sa Diyos" at lumaya ang kanilang puso.

Mag-iwan ng Tugon